Pedagógia-Kateketika-Pszichológia Tanszék

— Department of Pedagogy, Psychology and Catechetics —

„Kezdjük akkor itt egy frappáns idézettel, bibliai szakasszal, vagy bármivel, amely a Tanszék vezérlő csillagaként fénylik, mutatja az utat a szebb jövő felé – vagy a dicső múlt felől.”
(Idézett Enber)

A Pedagógia–Pszichológia–Kateketika tanszék már a főiskola 1991-es újraindításakor szerepet kapott a hitoktatók, katekéták és (2007-ig) a kispapok oktatásában, igaz még nem ezen a néven. Napjainkban a korszerű tudományos ismeretekhez és újabb kutatási eredményekhez igazodva igyekszünk képet adni hallgatóinknak mindarról a tudásról, mely hozzájárul az emberekkel végzett jövőbeli munkájukhoz, legyen az a hitoktatás, a szociális segítés vagy a pasztorális tevékenység bármely területén.

Az általunk oktatott tantárgyak sokszínűek, a hozzájuk kapcsolódó tudás szerteágazó, ezért is választottuk az apostolokat ábrázoló fotót a tanszék arculatának kifejezésére. A kép a főiskola előző épületének udvarán készült; pillantás egy többszörösen eltűnt világra: az udvart azóta átépítették, a szobrokat elszállították, a főiskola elköltözött… Az apostoli munka fontossága azonban a 21. század egyházában is változatlan maradt. Reményeink szerint tanszékünk ehhez a munkához járul hozzá a jelen és jövő keresztény szakembereinek, katekétáinak, teológusainak képzésével.

Apostolok (Szt. Mór Iskolaközpont, Pécs)

A tanszék által gondozott kötelező és kötelezően választható tantárgyak:

 • Általános lélektan
 • Fejlődéslélektan
 • Valláspszichológia
 • Családlélektan
 • Deviancia pszichológiája
 • Szociálpszichológia
 • Neveléstan
 • Oktatástan
 • Didaktika szeminárium
 • Kateketika
 • Hittan szakmódszertan
 • Tanítási gyakorlatok
 • Mentálihigiéné
 • Művészetpszichológia
 • Kommunikáció

A Tanszék oktatói

DR. TIRINGER ARANKA

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD, PTE (2011)

oktatott tárgyai:
pszichológia

mtmt | CV

e-mail: tiringer.aranka@pphf.hu

Dr. Somodi Imre

főiskolai adjunktus

doktori fokozat, Pécsi Tudományegyetem (2022)
történelem szakos bölcsész és tanár (MA), PTE (2009)
okleveles teológus (MA), PPHF (2014)

oktatott tárgyai: neveléstan, oktatástan, bevezetés a pedagógiába

mtmt | CV

e-mail: somodi.imre@pphf.hu

JÁKYNÉ DR. CSONTA RÉKA

főiskolai adjunktus

oktatott tárgyai:
oktatástan, neveléstan, hittan szakmódszertan, didaktika szeminárium, kateketika 1, kateketika 2

mtmt | CV

e-mail: csonta.reka@pphf.hu

Horváthné Vertike Andrea

óraadó

Programok, konferenciák

A mindennapok pszichológiája
Pécsi Esteológia, 2020. február 15.  (Tiringer Aranka) 

Adatok a liturgikus mozgalom erdélyi egyházmegyei recepciójának történetéhez (Csonta Réka)
Ünneplő ember a közösségben: konferencia és kötetbemutató Nóda Mózes teológus 60. születésnapja tiszteletére
(2018)

„Ej, ráérünk arra még!” – Járhat-e előnyökkel a feladatok halogatása?
Nyílt nap előadás, 2020 február 5. (Tiringer Aranka)

„Vitalitásgenerátorok.” Szubjektív jóllétérzésünk erősítésének és egészséggondozásunknak természetes eszközei.
Nyílt nap előadás, 2019. november 19. (Tiringer Aranka)

„Evés és szakralitás – A böjtön át a lakomáig” – „Eucharisztia – Ma” konferencia és workshop
(Tiringer Aranka) PPHF Pécs, 2019. november 19.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak indítása
interjú Tiringer Arankával

Hit-egészség-betegség, avagy létezett-e pszichológia a középkorban?
Nyílt nap előadás, 2019. február 6. (Tiringer Aranka)

A piperétől a harci kürtig
előadás és kerekasztal-beszélgetés (Tiringer Aranka), Férfi-szerep konferencia, 2018. november 29.

„Il ruolo della fede e della creativitá nella seconda parte della vita”
Soziale, etische und spirituelle Herausforderungen des Alterns, Brixen, Philisophisch-Teologische Hochschule
2018, február 28. (Tiringer Aranka)

Kapcsolati etika Paolo Genovese Teljesen idegenek (Perfetti sconosciuti) c. filmjében (Tiringer Aranka)
„Bioetika a képernyőn” CEEPUS Nyári Egyetem, Pécs, PPHF, 2017. május 2.

„Az idősek megküzdési módjai – Az időskor vallásossága.”
(Tiringer Aranka) Az időskor, mint lehetőség – szociáletikai konferencia,
PPHF, Magtár Látogatóközpont, Pécs, 2017, október 25.

„Potentials of Psychological Development int the Second Half of Life”
Bioethics in Charity work conference,
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palaczky University Olomouc, Olmütz, 2019. november 14. (Tiringer Aranka)

„Majd ha fagy!… A kis jégkorszaktól a klímaszorongásig”
Kutatók Éjszakája, 2020. november 26.