Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA)

A egyházmegyei szükségleteknek megfelelően, intézményünkben a Pasztorális Tanácsadás- és Szervezetfejlesztés szak „karitásztudomány” (Caritaswissenschaft) specializációját hirdetjük meg. A képzés célja, hogy hallgatóink szakmailag felkészülten és elkötelezetten kapcsolódhassanak be a különböző szociális problémák orvoslásába, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok segítésébe az egyházi kötődésű, ill. más karitatív szervezetek keretei között.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak államilag elismert mesterfokozatú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.

Képzési forma: levelező

A képzési idő 4 félév.

A képzés által megszerezhető végzettség: Okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.

Gyakorlatorientált képzés:

 • gyakorlat szociális és segítő intézményekben – mentor vezetésével
 • külföldi gyakorlat lehetősége
 • áthallgatási lehetőség a Pécsi Tudományegyetem szociális szakjaira (kreditek elismerése – vendéghallgatás keretében)

Milyen munkalehetőségeket kínál a szak?

 • egyházi segítő intézmények
 • karitász-csoportok
 • plébániák
 • civil szervezetek
 • szociális és karitatív intézmények

Intézményvezető és terápiás munkatárs munkakörök betöltésére jogosít fel.

A szakra való belépés feltételei

 • hitéleti felsőfokú végzettséggel (BA vagy MA): feltétel nélkül
 • bármely nem hitéleti alapszakról: kiegészítő kreditek teljesítésével (50 kredit teljesítésére két féléves teológiai felkészítő modul formájában, illetve a képzés négy féléve alatt rugalmas elosztásban kínálunk lehetőséget.)

Akiknek van még támogatható félévük, a képzést ingyenesen, állami ösztöndíjjal végezhetik. Ezt a Tanulmányi Iroda egyedileg megvizsgálja, de az esetek nagy részében a teljes képzés (vagy legalább egy része) támogatható! Amennyiben már nincs támogatható féléve, önköltségesként tud beiratkozni, a tandíj félévente 210.000 Ft.

 Ahhoz, hogy a tanulmányi iroda pontos és Önre szabott tájékoztatást tudjon adni, kérjük, hogy előtte e-mailben írják meg:

 • mettől-meddig végeztek felsőfokú tanulmányokat?
 • államilag támogatott vagy költségtérítéses formában tanultak-e?
 • mi a diplomájukban szereplő szakképzettség, mikor bocsátották ki a diplomát?
 • van-e középfokú nyelvvizsgájuk, ha nincs, rendelkeznek-e valamilyen nyelvből tudással?
 • továbbá szkenneljék be és mellékletként küldjék el a leckekönyveiket