Szakdolgozatok és évfolyamdolgozatok

A szakdolgozat megírása során a hallgató bizonyítja, hogy többévnyi tanulás után képes valamely teológiai szakterületen belül egy általa kiválasztott témát szakirányának megfelelő ménységben (BA és MA szinten különböző elvárásoknak megfelelve) a tudományos követelményrendszet szem előtt tartva bemutatni. A szakdolgozat megírásához a PPHF gyakorlatának köszönhetően az évfolyamdolgozatok rendszere jelentősen megkönnyítheti a kutatómunkát, mivel minden hallgatónak második évtől kezdődően félévente évfolyamdolgozatot kell írnia. Ezek a dolgozatok, amennyiben egy szakterületen belül választott témából születnek, évről-évre egymásra épülve elvezethetnek a szakdolgozati kutatás megalapozásához, s íly módon jelentősen megkönnyíthetik a szakdolgozat összeállítását.

Új határidők

Júniusi végzéshez

Tézis beadása OKTÓBER 14.
Végleges szakdolgozat leadása MÁJUS 1.
A témavezető bírálata JÚNIUS 5.
A másodbíráló bírálta: JÚNIUS 5.
Bekötött dolgozat leadása a TO-n JÚNIUS 10.

Januári végzéshez

Tézis beadása MÁRCIUS 14.
Végleges szakdolgozat leadása DECEMBER 1.
A témavezető bírálata JANUÁR 5.
A másodbíráló bírálata JANUÁR 5.
Bekötött dolgozat leadása a TO-n JANUÁR 10.

Tézis szempontok

A hallgató a dolgozattervét az alábbiak szerint köteles elkészíteni:
a) Legkésőbb a szakdolgozat benyújtását megelőző félévben témavezetőt és a témavezetővel egyetértésben dolgozati témát kell választania. Az utolsó évfolyamdolgozati kurzus értékelésének feltétele, hogy a hallgató dolgozata függelékében szakdolgozatának témáját és témavezetőjét megnevezi.
b) A témavezető irányításával meg kell jelölnie dolgozata címét és ki kell dolgoznia dolgozata tézisét. A tézis a szakdolgozat logikai vázát jelenti, amelynek tartalmaznia kell:
– a dolgozat témaválasztásának teológiai, illetve pasztorális indoklását,
– a dolgozatban vizsgált kérdés pontos megfogalmazását,
– a vizsgált kérdés megválaszolásában követett módszert,
– a vizsgált kérdés megválaszolásának lépéseit és az azokhoz használt fő forrásokat,
– a szakdolgozat irodalomjegyzékét.

 

Formai követelmények
Tartalmi követelmények
Útmutató lábjegyzeteléséhez és bibliográfia készítéséhez