Küldetésnyilatkozat

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola vezetésének célja, hogy a Főiskola a régióban olyan meghatározó szellemi központtá váljon, amelyet a keresztény értékrend, a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendje és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez.

A főiskola képzése alapvetően hitéleti célú, amelynek keretében a katolikus teológiai ágakat, a keresztény bölcseletet és társadalomtudományokat oktatja.

Küldetésnyilatkozata szerint a Főiskola világnézetileg elkötelezett intézmény. A Katolikus Egyház tanításának képviseletekor a PPHF polgárainak jóindulattal kell közelíteniük más felekezetekhez, vallásokhoz, világnézetekhez, illetve az ezeket képviselő személyekhez, és el kell ismerniük mindazon általuk vallott értékeket, amelyek nem ellenkeznek a Katolikus Egyház tanításával.

Értékrendünk tartópillérei:

  • a lehető legjobb minőségű egyéni szakmai munka,
  • a lehető legmagasabb fokú kooperáció,
  • a kölcsönös jóindulat,
  • a Főiskola hagyományait és érdekeit szem előtt tartó magatartásmód, valamint
  • a katolikus keresztény lelkiségből táplálkozó személyes életvezetés.

 

Pécs, 2018. július 10.