Katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA)

Amiről itt olvashatsz:
a képzés célja | a képzés tantárgyai

Mi a szak célja?

A szak célja, hogy a hallgatók a teológia alapjairól felsőfokú ismereteket szerezzenek, és ennek birtokában képesek legyenek részt venni az egyház szolgálatában lelkipásztori munkatárs vagy katekéta feladatokat betöltve.

lelkipásztori munkatárs területéhez kötődő tárgyak és gyakorlatok a lelkipásztorkodással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket biztosítanak. Ezáltal a szak egyik célja a kisegítő plébániai lelkipásztori munkatársak képzése, akik egy-egy plébánián liturgikus feladatok ellátásával, mint például betegek látogatásával, áldoztatásával, szervezési és hivatali teendők elvégzésével segítik a lelkipásztorok munkáját.

katekéta képzés területéhez kapcsolódó tárgyak és gyakorlatok a hallgatókat, az alapismereteken felül hitoktatásra készít fel: a törzsanyagot itt pedagógiai, pszichológiai tárgyak és oktatási gyakorlatok egészítik ki. A specializáció célja, hogy felsőfokú hitéleti végzettséggel és szakképzettséggel lássa el a hitoktatásban tevékenykedőket.

Mit kell tudni a szakról?

A katekéta – lelkipásztori munkatárs BA szak államilag elismert felsőfokú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.

A képzési idő három év (hat félév).

Nappali és levelező tagozaton is végezhető.

 

A szakot állami ösztöndíjasként és önköltséges formában is el lehet végezni.

Milyen tárgyakat tanulnak katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon?

Ez a szak a teológiai ismereteket három évbe sűríti, ennek megfelelően

 • az első évben az alapozó és tudományági kurzusok mellett elkezdődik a szakági tárgyak oktatása is
 • a második és a harmadik évben a hallgatók egyszerre tanulnak forrásismereti és rendszerező tárgyakat is, valamint ekkor kerül sor a specializáció kurzusainak elvégzésére is.

A tanulmányok ütemezése különbözik aszerint, hogy valaki páratlan vagy páros évben kezdi meg a tanulmányait.

  Jelentkezés

  • A főiskola honlapján keresztül, június 10-ig ezen az oldalon.
  • Keresztféléves képzésre (februárban indul) is lehet jelentkezni, határideje: január 10.

   Továbbtanulási lehetőségek:

  A szak elvégzése után a hallgatók folytathatják tanulmányaikat a Főiskola MA  szakjai valamelyikén: 

  – Hittanár-nevelőtanár (MA)
  – Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA)
  – Teológia osztatlan MA (A katekéta-lelkipásztori  munkatárs szakon teljesített kurzusait beszámítjuk, így kb. három év alatt magasabb, MA szintű végzettséget szerezhet.)