Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Prof. Dr. Kovács Gusztáv

tanszékvezető egyetemi tanár

doktori fokozat (PhD), Universität Wien (2008)
habilitáció, PTE (2015)

oktatott tárgyai: ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika

mtmt | CV

e-mail: rektor@pphf.hu

Óraadók:

Dr. Gáti Ágnes

Dr. Bankó Zoltán

Dr. Habil. Ragadics Tamás

főiskolai docens, óraadó oktató,
egyetemi tanársegéd (PTE)

főiskolai docens, egyetemi adjunktus (PTE)
doktori fokozat (PhD) - 2016 (PTE)
szociológus (2003 - PTE)
hittanár (2004 - PPHF)

oktatott tárgyai: szociológia, népismeret, inkulturáció

mtmt | CV

e-mail: ragadicstamas@gmail.com

SZüCS ATTILA ANDRÁS

tanársegéd

okleveles szociálpolitikus, szakvizsgázott szociálpolitikus, okleveles teológus, PTE Filozófiai Doktori Iskola PhD hallgató

oktatott tárgyai: logika, családvédelem, szociális gondoskodás története, szociális esettanulmányok, szociális ellátórendszer

mtmt | CV

e-mail: szucs.attila.andras@me.com

Filozófiai és Vallásbölcseleti Tanszék

Dr. habil. Szalay Mátyás

tanszékvezető, főiskolai docens

doktori fokozat - Ph.D., International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein (2004);
magister, International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein (2002);
filozófia licenciátus - MA,
Pontificia Universitas Cracoviensis Pauli Secundi (2018);
habilitáció, PTE (2021)

oktatott tárgyai: filozófiatörténet, vallásfilozófia

mtmt | CV

e-mail: szalayster@gmail.com

Dr. Kvanduk Frigyes

főiskolai docens

doktori fokozat,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1976)

oktatott tárgyai: antropológia, ontológia, kritika

e-mail: frigyeskvanduk@gmail.com

Egyháztörténelem Tanszék

Dr. CSONTA ISTVÁN

tanszékvezető főiskolai adjunktus

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2020)

oktatott tárgya:
egyháztörténelem

mtmt | CV

e-mail: csonta.istvan@pphf.hu

Óraadó:

Vörös Péter

Szentírástudományi Tanszék

Dr. Lukács Ottilia

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2027)

habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2023)

oktatott tárgyai: ószövetségi bevezetők, ószövetségi exegézis, héber

mtmt | CV

e-mail: lukacs.ottilia@pphf.hu

DR. NYÚL VIKTOR

főiskolai docens

doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis, görög

mtmt | CV

e-mail: nyul.viktor@pphf.hu

Dogmatika és Alkalmazott Teológia Tanszék

DR. TAMÁS ROLAND

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

oktatott tárgya: dogmatika

mtmt | CV

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

OROVA CSABA

tanársegéd

teológiai licenciátus

oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

mtmt | CV

e-mail: csaba.orova@gmail.com

DR. Habil. KAJTÁR EDVÁRD

főiskolai docens

doktori fokozat PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2010)

habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2023)

oktatott tárgya:
liturgika

mtmt | CV

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

teológiai licenciátus,
Pontificia Universita Gregoriana (2020)

oktatott tárgyai:
morális, egyházjog, egyházi gazdálkodás, egyházigazgatás

mtmt | CV

e-mail: szep.attila@pphf.hu

Dr. Fekete Zoltán

óraadó

Hegedűs János

óraadó

Pedagógia-kateketika-pszichológia tanszék

DR. TIRINGER ARANKA

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD, PTE (2011)

oktatott tárgyai:
pszichológia

mtmt | CV

e-mail: tiringer.aranka@pphf.hu

Dr. Somodi Imre

főiskolai adjunktus

doktori fokozat, Pécsi Tudományegyetem (2022)
történelem szakos bölcsész és tanár (MA), PTE (2009)
okleveles teológus (MA), PPHF (2014)

oktatott tárgyai: neveléstan, oktatástan, bevezetés a pedagógiába

mtmt | CV

e-mail: somodi.imre@pphf.hu

JÁKYNÉ DR. CSONTA RÉKA

főiskolai adjunktus

oktatott tárgyai:
oktatástan, neveléstan, hittan szakmódszertan, didaktika szeminárium, kateketika 1, kateketika 2

mtmt | CV

e-mail: csonta.reka@pphf.hu

Horváthné Vertike Andrea

óraadó