Nyelvvizsgázni szeretnél?

THEOLINGUA ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁVAL SIKERÜLHET!

KÖNNYEBB LESZ, MINT AKÁRMELYIK ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA!

Miért?

Mert biztos, hogy nem fogunk a neandervölgyi ember vadászati szokásairól, a krokodilok nyálelválasztásáról, vagy a tűzoltóautó alkatrészeiről kérdezni.

Mégis miről?

Olyasmiről, amit évekig tanultál, amivel együtt élsz, vagy éltél az egyházi iskolában, legjobb esetben arról, ami igazán érdekel: az Isten és az ember közös dolgairól, az egyházak tevékenységéről, az ünnepekről, a mindennapok erkölcsi kérdéseiről, a Szentírásról…

Egyszóval arról, amit úgy hívunk:

vallás és hit

További információk:

Németh Zsófia
tel.: +36 (20) 333 11 33 / 12
e-mail: nemeth.zsofia@pphf.hu

Theolingua központ: www.theolingua.hu

Mit jelent, hogy a Theolingua ÁLLAMILAG ELISMERT nyelvvizsga?

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül: a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése, és a nyelvpótlék jogosultság megszerzése.

Milyen szintű nyelvtudást mér a Theolingua nyelvvizsga?

A Theolingua nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten – alap-, közép- és felsőfokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően. A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket.

Letehetem külön a nyelvvizsga szóbeli (A) vagy írásbeli (B) részét?

A vizsgarendszerben részvizsga-bizonyítvány is szerezhető. Az „A” és a „B” vizsga, azaz a szóbeli és az írásbeli vizsga külön-külön, eltérő időpontban is letehető.

Párosítható a máshol megszerzett szóbeli (A) vagy írásbeli (B) vizsga a Theolingua nyelvvizsgával?

Bármely más általános nyelvvizsga részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) párosítható a Theolingua szaknyelvi vizsgával, tehát letehető pl. a sikeres ITK írásbeli után Theolingua szóbeli, és a kettő együtt kiadja a C típusú nyelvvizsgát.

Milyen jellegű feladatokkal találkozhatok az írásbeli vizsgán?

Az írásbeli feladatok esetében alapfokon nem kell magyarról idegen nyelvre, valamint idegen nyelvről magyarra fordítani, és nincs teszt sem, mivel úgy ítéltük meg, hogy e feladattípusok megoldása indokolatlan nehézséget okozhatnak alapfokú vizsgázóinknak, s nem illeszkedne a már elsajátított nyelvi készségeikhez. Van viszont olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. Ugyancsak része az írásbeli alapfokú vizsgának a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell megoldania. Középfokon az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, de a magyar nyelvű szöveget nem kell fordítani, hanem össze kell foglalni az adott nyelven. Végül kisebb fogalmazást is kell írni megadott szempontok alapján. Felsőfokon van teszt, és a fordítási-, illetve szöveg-összefoglalási feladat mellett a fogalmazást felváltja az esszé jellegű szöveg alkotása, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben.

Mire számíthatok az szóbeli vizsgán?

A vizsga szóbeli részében mindhárom szinten szerepel hallás utáni értés gépi hang alapján. Alap- és középfokon ezt követi a beszélgetés személyes témákról, beszélgetés kép alapján, valamint a helyzetmegoldás (szituáció) feladattípusa. A szintezés követelményének megfelelően azonban a vizsgázónak magasabb szinten igényesebben, választékosabban és komplexebb módon kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról. Felsőfokon a vizsgázó két szakmai téma közül választ, és az egyiket részletesen ki kell fejtenie. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a hallott magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven.