Szervezeti felépítés

A Főiskola alapítója és fenntartója

Pécsi Egyházmegye – 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Megyéspüspök: Felföldi László

Rektori Hivatal

A Főiskola rektora: Prof. Dr. Kovács Gusztáv
A Főiskola rektorhelyettese: Dr. habil. Lukács Ottilia

A Főiskola Szenátusa

Prof. Dr. Kovács Gusztáv (elnök)
Máger Róbert (a fenntartó képviseletében)
Dr. Balogh Ágnes  jogász (tanácskozási joggal)

Dr. Csonta István, Dr. habil. Kajtár Edvárd,
Dr. Kvanduk Frigyes, Dr. habil. Lukács Ottilia, Dr. habul. Szalay Mátyás,
Dr. Nyúl Viktor, Orova Csaba, Dr. habil. Ragadics Tamás, Szép Attila,
Szücs Attila András, Dr. Tamás Roland, Jákyné Dr. Csonta Réka, Dr. Tiringer Aranka, Dr. Somodi Imre

Tanszékvezetők Tanácsa

Prof. Dr. Kovács Gusztáv tanszékvezető (EMTI Tanszék)
Dr. habil. Szalay Mátyás (Filozófia és Vallásbölcseleti Tanszék)
Dr. Csonta István (Egyháztörténelem Tanszék)
Dr. habil. Lukács Ottilia (Szentírástudományi Tanszék)
Dr. Tamás Roland (Dogmatika és Alkalmazott Teológia Tanszék)
Dr. Tiringer Aranka (Pedagógia-Pszichológia-Kateketika Tanszék)

Adminisztráció

Gazdasági Iroda
Tóthné Csikós Virág Zsuzsanna, Élő Kincső, Németh Zsófia

Tanulmányi Osztály
Regölyi-Goján Dóra, Dr. Somodi Imre, Németh Zsófia

Könyvtár
Élő Kincső, Regölyi-Goján Dóra

Erasmus+, CEEPUS: Kuti Veronika (koordinátor)

Kollégium: Dr. habil. Szalay Mátyás (kollégiumvezető)

Informatika: Tarjányi József

Gondnokság
Kachovetz Gábor, Véghné Gondos Ágnes

Bizottságok

 

TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

elnök: Dr. Csonta István
tagjai: Dr. Lukács Ottilia és Dr. Tiringer Aranka

KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG

elnök: Dr. Tamás Roland
tagjai: Dr. Nyúl Viktor és Dr. Csonta István

DIÁKJUTTATÁSI ÉS KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG

elnök: Orova Csaba
tagjai: Dr. Lukács Ottilia, Jákyné Dr. Csonta Réka és Dr. Ragadics Tamás

FEGYELMI BIZOTTSÁG

elnök: Dr. Kajtár Edvárd
tagjai: Jákyné Dr. Csonta Réka és Szücs Attila András

FELÜLBÍRÁLATI BIZOTTSÁG

elnök: Dr. Kvanduk Frigyes
tagjai: Dr. Ragadics Tamás, Dr. Lukács Ottilia és Dr. Tamás Roland

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

elnök: Dr. Lukács Ottilia
tagjai: Jákyné Dr. Csonta Réka és Dr. Ragadics Tamás