Tehetségműhely

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola különös figyelmet szentel a kiemelkedő hallgatók tehetségének gondozására.

Ez egyrészt saját szervezésű műhelymunkák által történik, melyekre jó példa a PPHF zenekar vagy versmondó verseny megrendezése.

Másrészt a Tudományos Diákkonferencia az a fórum, ahol a hallgatók tehetségűket megmutathatják és dolgozataikat vezető tanáraik segítségével fejleszthetik. Itt különösképp a TDK válogató, intézményi fordulóját kell megemlítenünk, ahol tizes nagyságrendű a résztvevő hallgatók száma. Közülük kerül kiválasztásra azok, akiket nevezésre javasol a kollégákból álló zsűri.

Az előző tanévben három hallgató vett részt a Debrecenben rendezett OTDK-n, ahol egy hallgatónk második helyezést ért el. Itt meg kell említenünk, hogy a PPHF projektnap-rendszere ezt a folyamatot kiválóan támogatja, ugyanis félévente hallgatóinknak a projektnap alkalmával kell bemutatnia évfolyamdolgozataikat, melyekből kinő egy TDK-n bemutatott téma, ez pedig rendszerint később diplomadolgozattá bővül.