Teológia osztatlan (MA)

Elsősorban azoknak érdemes teológiát tanulnia, akik hitéleti területen (hitoktatásban, lelkipásztorkodásban, más egyházi munkakörökben) szeretnének dolgozni. Ez a pálya igen kreatív, nagy presztízs-értékű, felelősségteljes munka, sok szépséget és élményt tartogat annak, aki végzi, de bizony meglehetősen küzdelmes, mint minden emberekkel foglalkozó pálya. Hosszú távon csak valódi hivatástudattal lehet végezni.

A teológia osztatlan MA szak államilag elismert mesterfokozatú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.

A képzési idő az alapszakon 5 év (10 félév), a lelkipásztori szakirányon 6 év (12 félév).

Mi a teológia szak célja?

Az alapszak célja a teológia ismerete és művelésének elsajátítása. A szakot elvégzők egyházi munkakörökben, illetve más egyetemi végzettséget igénylő munkakörökben helyezkedhetnek el. A lelkipásztori szakirány célja, hogy világiakat felkészítse a plébánia ellátására.

A teológia szak a jó tanulmányi eredményt elérőknek alapot jelent doktori iskolába történő felvételre. Erre lehetőség van a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, de kiemelt külföldi partnereink intézményeiben is, mint például a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Fakultásán, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Teológia karain, vagy a Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) Teológia és Vallástudományok Karán. Az utóbbi egyetemeken a teológia szak elvégzését követően 3-4 év alatt lehet doktori fokozatot szerezni. A doktori fokozattal rendelkezők jó eséllyel pályázhatnak a teológiai főiskolák és karok oktatói, kutatói állásaira.

Milyen tárgyakat tanulnak a teológia szakosok?

A teológia szakos tanulmányok három szakaszból épülnek fel (a teológia felépítéséről itt olvashatsz »):

  • az első évben túlnyomórészt alapozó és a tudományágakba bevezető kurzusok vannak, de a második félévben néhány szakági tárgyat is fel lehet venni
  • a második és a harmadik évben zömmel forrásismereti tárgyakat tanulunk, elsősorban filozófiát, ó- és újszövetségi szentírástudományt, valamint egyháztörténelmet
  • a negyedik és az ötödik évben kerül sor a bibliai nyelvekre, a bibliamagyarázati, a rendszerező és az alkalmazott teológiai tárgyakra
  • lelkipásztori szakirányon pedig a hatodik évben gyakorlati kurzusokat és lelkipásztori gyakorlatokat végeznek a hallgatók

A tanulmányok ütemezése különbözik aszerint, hogy valaki páratlan vagy páros évben kezdi meg a tanulmányait.