Egyháztörténelem Tanszék

— Department of Church History —

„Kezdjük akkor itt egy frappáns idézettel, bibliai szakasszal, vagy bármivel, amely a Tanszék vezérlő csillagaként fénylik, mutatja az utat a szebb jövő felé – vagy a dicső múlt felől.”
(Idézett Enber)

A tényt, hogy Krisztus két évezreddel korábban belépett az ember történelmébe, egyre kevesebben vitatják. Nem-keresztény történetírók, mint Tacitus, Plinius, Svetonius, Josephus Flavius mind említik ezt a különleges eseményt, mely kivülállók számára alig volt értelmezhető. Az egyház, mely Jézus és tanítványai közösségéből nőtt ki, s melynek feladata Jézus örömhírének, az evangélium igazságának őrzése és továbbadása, hosszú, kanyargós, bűnökkel terhelt és nagy eredményekkel tarkított utatjárt be a két évezred során. Mivel hitünk, az Egyház hitének fejlődése a történelmi eseményektől, felfedezésektől, társadalmi változásoktól nem függetlenül, hanem ezzel összefüggésben alakult, ezek ismerete nélkül nem tudunk relevánsan, értelmesen értékelni és értelmezni nem csak ezen múltbeli eseményeket, de a jövőnk kihívásait, céljait sem láthatjuk tisztán. Ezért Krisztus egyházának történetét megismerni, összefüggéseit felfedezni alapvető fontosságú ahhoz, hogy erre az alaptudásra később mély teológiai gondolatokat lehessen építeni. Az egyháztörténelem, mint tantárgy, követve az egyetemes történelem klasszikus felosztását, négy részre bontva négy félév alatt kerül prezentálásra, melyet szemináriumok segítségével tovább mélyítünk.

Szent Péter és Szent Pál apostolok – ikon

A tanszék által gondozott kötelező és kötelezően választható tantárgyak:

  • Egyháztörténelem – ókor

  • Egyháztörténelem – középkor

  • Egyháztörténelem – újkor
  • Egyháztörténelem – jelenkor

Bár a 19. század második felében újra szárnyra kapott az elképzelés, hogy Jézus kitalált, nem történelmi személy, ezt ma már magát kutató-gondolkodó embernek tartó személy nem vitatja. Akinek a Szentírás nem elfogadható, tárgyilagos forrás Jézus létére vonatkozóan, azok számára ajánlott megismerni Tacitus, Plinius, Suetonius vagy Josephus Flavius írásait, akik nem-keresztény íróként említik Krisztust és követőit. Az egyház kiindulópontja, magja, első formája egy zsidó férfiakból álló közösség, azaz Jézus és tizenkét tanítványa. Ez Jézus kereszthalála és feltámadása után folyamatosan növekedett. Idővel befogadta a pogányságból érkező férfiakat és nőket is, mely így egy teljesen heterogén csoporttá fejlődött. Ez a közösség kapta feladatául, hogy Krisztus tanítását, példamutatását érthetővé tegye minden kor számára. Az egyház hite hosszú évszázadok fejlődése következtében jutott el arra a pontra, ahol ma állunk, amit ma hiszünk. Ez egy hosszú, nem egyszer súlyos bűnökkel és túláradó kegyelemmel tarkított út. Ahhoz, hogy egy-egy hittételt mélyebben megismerhessünk, szükségünk van arra, hogy ismerjük a hittétel születésének, fejlődésének körülményeit, a kort, az embereket, az akkori világot, egyszóval kontextusát, amelyben a gondolat útjára indult, s magát az utat is, amit a mai napig bejárt. Az egyháztörténelem, bár ahogy nevéből is kivehető elsősorban a kétezer éves egyház történetével foglalkozik, de nem az egyetemes történelemtől elkülönülve, hanem ez utóbbi szövetébe ágyazva. Mindezekkel összhangban, párhuzamosan az egyetemes egyház történetének megismerésével kellő figyelmet szentelünk a Kárpát-medencei magyar egyház történetére. Tanszékünk a hallgatók történettudományba való bevezetése, az egyháztörténelem összefüggéseinek tisztázásán és átadásán túl igyekszik megfelelni a 21. század tudományos kihívásainak is, melynek következtében kutatómunkát is folytatunk a Pécsi Egyháztörténeti Intézet keretein belül.

A Tanszék oktatói

Dr. CSONTA ISTVÁN

tanszékvezető főiskolai adjunktus

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2020)

oktatott tárgya:
egyháztörténelem

mtmt | CV

e-mail: csonta.istvan@pphf.hu

Óraadó:

Vörös Péter

Programok, konferenciák

Nemzetközi konferencia:
a szóbeli történelem – oral history – jelentősége, szerepe az egyháztörténelem oktatásában

Az elbeszélés ereje