Elbeszélt egyháztörténelem

2020. június 16.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán működő MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport szervezésében 2020. június 4. napján Az oral history szerepe az egyháztörténet oktatásában címmel tartottak online továbbképzést. Az angol szakkifejezés magyarra leginkább elbeszélt vagy elmesélt történelemmel fordítható. A program arra kereste a választ, hogy miképpen használhatók az oktatásban azok a történetek, amelyek továbbadása a családi szájhagyományon keresztül történik generációkról generációkra. A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-Pedagógiai Kutatási Programja (2016–2020) keretében valósult meg, melynek idén a történelem volt a központi témája. Az online rendezvényen a második világháború utáni kommunista időszak szenvedéstörténetei kerültek középpontba.

A tárgyalt időszakban a keresztények alapvető tapasztalata volt, hogy a kommunista diktatúra felekezetekre való tekintet nélkül támadott mindent és mindenkit, aminek köze volt Krisztus megismeréséhez, követéséhez és az evangélium igazságához. Ezt tényként kezelték és élték meg azok, akik felnőttként tapasztalatot szereztek a Kelet-európai kommunista diktatúrák mindennapjaiból. Az elmúlt három évtizedben azonban egy olyan generáció nőtt fel, aki sosem tapasztalhatta meg ennek az embertelen rendszernek az elnyomását. Ezért különösen fontos, hogy elbeszéljük számukra azokat a történeteket, melyek segítenek megérteni ezt az időszakot. Konferenciánk ezt tűzte ki célul, hogy bár a tervezettnél jóval kisebb körben, de eleget tegyünk annak a az erkölcsi kötelezettségnek, mely már az ószövetségi emberre is olyan súllyal nehezedett, hogy csakis Isten parancsának tudta tulajdonítani: “És beszéld el fiaidnak […]” Kiv/Móz2, 13,8

A konferencia ugyan az online térbe szorult vissza, ez mégsem vett el értékéből. A találkozás örömét emelte, hogy a száz éves trianoni diktátum emléknapján építettünk hidat a digitális térben Pécs, Kolozsvár, Budapest és Bázel között. A főiskola tanárai mellett a résztvevők között köszönthettük a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Teológia és Zeneművészet Karának dékánját, Dr. Lukács Olgát és intézetvezetőjét, Dr. Péter Istvánt, akik hallgatóikkal együtt csatlakoztak részt a beszélgetéshez.

 Főiskolánkról Nagy Norbert, Dr. Csonta Réka, Dr. Lukács Ottilia és a szervező Csonta István vettek részt az eseményen.

 

A konferencia az MTA tantárgy-pedagógiai Kutatási Program (2016–2020) keretében valósul meg.

Csonta István