Isten mozaikjának apró, de fénylő kavicsai

2024. június 25. | interjúk, beszámolók

A Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház felszentelésének 133. évfordulójának előestéjén, június 21-én tartotta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) a 2023/24-es akadémiai évet lezáró diplomaosztóját. Az ünnep alkalmából hálaadó Te Deum szentmisét celebrált Felföldi László megyéspüspök a PPHF pap tanáraival.

A liturgiát követően 19 végzős hallgató vehette át hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs vagy teológus diplomáját. Az ünnepen jelen volt Hegyi László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főtanácsadója, valamint dr. Kovács Gusztáv, a PPHF rektora, a főiskola tanárai, végzős hallgatói és vendégeik.

Felföldi László pécsi megyéspüspök szentbeszédében úgy fogalmazott, hogy bár a végzősök megszenvedték tanulmányaik eredményét, a diplomát, az igazi tanulás, a tanultak életre váltása most kezdődik számukra: az élet megismerése az igazi tanítónk, mely a lényegre, Istenre irányítja a figyelmünket. A tényleges tudás megismerni önmagunkat, egymást, a közösség erejét és Istent, kiteljesedni istenkapcsolatunkban.
Ha ezt megtanuljuk, akkor megértjük emberi életünk lényegét és titkát, a szeretetet. Járni kell az irgalmas szeretet iskolájába és meg kell azt tanulni, mert a végső vizsgán csak azt fogják kérdezni tőlünk, hogy megtanultuk-e és megértettük-e. Ha igen, akkor ez a tudás erősít minket kapcsolatainkban és a hitben – fogalmazott Felföldi László püspök.

A szentmise után dr. Kovács Gusztáv rektor tartott évértékelő beszédet, melyben visszaemlékezett az elmúlt akadémiai év főbb történéseire, kiemelt programjaira, nemzetközi kurzusaira. Egy, az aquileia-i bazilika falán látható, a III. századból származó mozaik motívumaira fűzte mondandóját, melyben kiemelte, a mozaik nem más, mint temérdek kavics és némi kötőanyag. Az emberi értelem az, ami a tapasztalati anyagból a mozaikhoz kapcsolódó képet megalkotja.

A hallgatók megszerzett tudása is olyan, mint a mozaik, csiszolatlan, fénytelen kövekként a diploma alakjában öltenek konkrét formát – folytatta beszédét a rektor. Senki sem születik hittanárnak, katekétának vagy teológusnak, hosszas csiszolódás különös pillanatainak találkozása révén lesznek azzá.

Ennek megértéséért volt érdemes végigküzdeni a főiskolai éveket, melynek eredményeként a végzősök immár kitörölhetetlenül hozzátartoznak a főiskola nagy mozaikjához, melynek legfényesebb részeiként ma ők ragyognak, akiknek későbbi munkájuk minden pillanata egy nagy mozaik apró kavicsaként nyeri el értelmét Isten tervében – fordult a végzősökhöz dr. Kovács Gusztáv rektor.

A folytatásban díjakat és elismerő okleveleket adtak át. A főiskola szenátusa 2024-ben Koppenbachi Vilmos-díjat adományozott dr. Lénárd László, a PAB volt elnöke, dr. Fedeles Tamás, dr. Kovács L. Gábor elnök, valamint a PAB II. Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottságának elnöke részére, akik a Pécsi Akadémiai Bizottság által 2022-ben Magyarországon elsőként létrehozott Teológiai Munkabizottságban végzett tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak annak eredményes működéséhez.

Az év oktatója díjat a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkájáért dr. Tiringer Aranka és dr. Csonta István kapta. A további elismerések sorában a Főiskolai közösségért díjban részesült Fábián Bence főiskolai hallgató. Goján Dóra, a tanulmányi osztály vezetője elismerő oklevelet vehetett át.

A diplomaosztó ünnepi alkalmán részt vett dr. Fodor Réka missziós orvos, a PPHF nagykövete, aki köszönetet mondott a Pécsi Egyházmegyei Hivatal és a PPHF támogatásáért, mellyel 3 nigériai pap orvosi-, illetve gyógyszerészi tanulmányait, valamint további 5 nigériai egyetemista lakhatását támogatják. Az Afréka néven közismert orvos bejelentette, hogy az együttműködésnek köszönhetően a következő akadémiai évben további 5 nigériai hallgató immár teológia tanulmányokat kezd meg a PPHF-en.

Az ünnep zárásaként a frissdiplomások nevében Kovács Gergelyné Dudás Magdolna mondott köszönetet és adott hálát a tanulmányok során kapott kegyelmekért. Az ünnepély a végzősök fogadalomtételével és a diplomák átadásával zárult.

A liturgia megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján: