Oktatóink sikerei

2024. június 19. | aktuális hírek

A habilitáció egy fontos lépés minden felsőoktatásban dolgozó oktató számára, hiszen a PhD fokozatot követően ez alkalommal tesznek tanúságot a tanítás során megszerzett tudásukról, tudományos jártasságukról, valamint a hazai és nemzetközi akadémiai életben elért eredményeikről. A tavaszi szemeszterben főiskolánk két oktatója teljesítette a habilitációhoz szükséges feltételeket és védte meg sikerrel habilitációs dolgozatát.

Dr. Kajtár Edvárd 2024. április 11. napján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartotta előadásait, magyar nyelven A templomépület krisztológiai aspektusai, valamint A müsztagógia, mint liturgikus teológiai módszer – egy lehetséges témájában, olasz nyelven pedig La mistagogia come metodo teologico liturgico – un possibile approccio címmel.

2024. május 13. napján került sor Dr. Ragadics Tamás habilitációjára a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti épületében. A magyar nyelvű tantermi előadás témája A vidéki társadalom átalakulása a rendszerváltozást követő időszakban volt, az angol nyelvű prezentáció Transforming Poverty in Rural Hungary – Experiences from Sellye district címmel hangzott el.

Mindkét oktatónknak szívből gratulálunk a habilitációhoz, sok sikert és örömet kívánunk további munkájukhoz!