Díjazottjaink

2024. június 25. | interjúk, beszámolók

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola évzáró szentmiséjét követően adta át Kovács Gusztáv rektor az intézmény partnereinek, oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak kiemelkedő tevékenységét elismerő díjakat. Az alábbiakban az elhangzott laudációkat olvashatják.

Koppenbachi Vilmos-díj

A Koppenbachi Vilmos-díjat a rektor javaslatára a Szenátus azoknak a hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személyeknek adományozza, akik partneri tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a főiskola egyházi, oktatási, tudományos és társadalmi céljainak eléréséhez. A Koppenbachi Vilmos-díjat 2024-ben a Pécsi Akadémiai Bizottság (Dr. Lénárd László, Dr. Fedeles Tamás, Dr. Kovács L. Gábor) nyerte el.

A Pécsi Akadémiai Bizottság 2022-ben Magyarországon elsőként hozta létre a Teológiai Munkabizottságot, mellyel új lehetőséget nyitott a hittudomány és más tudományágak közötti interdiszciplináris kapcsolatok megerősítéséhez és egyben teológián belüli ökumenikus együttműködés szorosabbra fűzéséhez. Dr. Lénárd László, a PAB volt elnöke, Dr. Fedeles Tamás, Dr. Kovács L. Gábor elnök, valamint a PAB II. Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottságának elnöke hathatósan hozzájárultak a munkabizottság megalapításához és eredményes működéshez.

Év oktatója díj

A Főiskola rektora Év oktatója díjat adományoz azoknak az oktatóknak, akik kiemelkedő oktatói munkát végeznek és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. Az év oktatója díjat 2024-ben Dr. Tiringer Aranka és Dr. Csonta István nyerték el.

Dr. Tiringer Aranka pszichológus, pszichoterapeuta tanulmányit a Pécsi Tudományegyetemen végezte, majd itt szerezte meg doktori fokozatát is. 2001 óta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója, 2011 óta tanszékvezető.

Dr. Csonta István tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, majd a Leuveni Katolikus Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát, római katolikus teológia – egyháztörténelem szakirányon. 2018-óta főiskolánk oktatója, 2020-tól adjunktus, az Egyháztörténelem Tanszék vezetője.

Év kutatója díj

A Főiskola rektora Év kutatója díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik kiemelkedő kutatói és publikációs munkát végeznek, valamint tudományterületükön jelentős eredményeket érnek el.

Az év kutatója díjat 2024-ben Dr. Szalay Mátyás nyerte el.

Dr. Szalay Mátyás 2023/24-es tanévben csatlakozott főiskolánk oktatóihoz. 2023 decemberétől a XXIII. János Szakkollégium vezetője. Filozófiai doktorátusát Lichtensteinben szerezte, majd a Pécsi Tudományegyetemen habilitált. Több szakcikk és könyv szerzője.

Főiskolai közösségért díj

A rektor Főiskolai közösségért díjat adományoz évente egy hallgatónak a főiskolai közösségi élet területén végzett tevékenysége elismeréseképpen.

A Főiskolai közösségért díjat 2024-ben Fábián Bence nyerte el.

Fábián Bence középiskolai tanulmányait a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban végezte. 2019 óta főiskolánk hallgatója. Kezdetektől fogva aktív szerepet vállalt az intézmény életében, elsősorban a hallgatói élet szervezésében, legyen szó lelkigyakorlatról, zarándoklatról vagy ifjúsági bálról. 2023 óta aktív tagja az főiskolánkon működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséget vezető csoportnak. Ötleteivel és kiváló szervező munkájával járult hozzá olyan rendezvények megszervezéséhez, mint a 153 Fesztivál, vagy az augusztusban második alkalommal megrendezésre kerülő KILÁTÓ gólyatábor.

Elismerő oklevél

A rektor saját hatáskörben Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola alkalmazottai számára, a főiskolai oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül.

2024-ben Goján Dóra, a tanulmányi osztály vezetője részesül elismerő oklevélben.

Goján Dóra 2014-óta segíti főiskolánk működését. Nyitottságával és szakmai tudásával kezdetetektől fogva hatékonyan segíti hallgatóinkat a tanulmányaik sikeres végzésében. A főiskolai közösségért végzett munkáját kollégái és a hallgatók egyaránt elismerik.

Gratulálunk a díjazottaknak!