Teremtés – Átalakulás – Teológia

2022. november 15.

Creation – Transformation – Theology címmel jelent meg az Európai Teológiai Társaság (European Society for Catholic Theology) 2021-ben, Osnabrückben tartott konferenciájának gyűjtőkötete, melyben főiskolánk oktatói is több tanulmányt publikáltak. A szerzők között van főiskolánk rektora, az ESCT alenöke, Kovács Gusztáv is, aki a gondolatkísérletek a környezetetikai érvelésben betöltött szerepét vizsgálja The Last Man and the Value of Nature című tanulmányában. Lukács Ottiliának az első teremtéstörténetről szóló írása (Creation and Transformation in the First Creation Account) a biblikus tanulmányok között kapott helyett. Csonta István Protecting the Planet Earth című dolgozatában arra keresi a választ, hogy miért hiányzott a teremtésvédelem a második vatikáni zsinat napirendjéről. Az ESCT magyar szekciójából Perendy László tanulmánya olvasható a kötetben Nagy Szent Vazul homiliáinak elemzésével.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatói mellett olyan ismert szerzők írásai szerepelnek a kötetben, mint Bruno Latour, Peter Hünermann és az ESCT jelenlegi elnöke, Margit Eckholt.
Ez Európai Teológiai Társaság következő konferenciáját a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szervezi 2023. augusztus 30. és szeptember 2. között, melyre az alábbi honlapon várjuk a jelentkezőket: https://pphf.hu/esct2023/