Európa lelki forrásai

2023. augusztus 31. | aktuális hírek

Augusztus 30. és szeptember 2. között Pécs ad otthont az Európai Katolikus Teológiai Társaság kétévente megrendezett kongresszusának.

A nemzetközi kongresszus augusztus 30-án, szerdán a Magtár Rendezvényközpontban tartott ünnepélyes megnyitóján köszöntőt mondott Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora, a társaság alelnöke, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök.

A konferencia témaválasztásával – EUROPE: Spiritual Resources for the Future (Európa: lelki erőforrások a jövő számára) – a szervezők arra kívánják a figyelmet irányítani, hogy kontinensünk jövője nem képzelhető el vallás és spiritualitás nélkül. Az előadók választ keresnek a következő kérdésekre: „Mit adott és mit adhat a hit, a lelkiség, az Egyház és a teológia kontinensünknek? Melyek azok a lelki források, amelyekből Európa a jövőben táplálkozhat?”

A kérdések kapcsán katolikus és protestáns teológusok előadásukban saját tudományos nézőpontjukból világítják meg a zsidó-keresztény hagyomány kulcsfontosságú elemeit. Az előadók között a katolikus tanítást Andrej Saje, a Szlovén Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a református teológiát Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke képviseli.

A kereszténydemokrata politikai hagyomány szószólója a konferencián Hölvényi György, az Európai Parlament képviselője. A plenáris előadók között van Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese is. Az európai előadók közül Marie Jo Thiel Strasbourgból, Sigrid Müller Bécsből, Bénédicte Lemmelijn Leuvenből, Szalay Mátyás Granadából, Mészáros András Maynoothból érkezett a rendezvényre. De más kontinensek teológusai is vállalták, hogy az ő sajátos szemszögükből beszélnek Európa lelki gyökereiről: érkeztek előadók Tűzföldről, Kaliforniából, Nigériából és Szenegálból is.

Az ünnepélyes megnyitón a kongresszus házigazdája, Kovács Gusztáv rektor köszöntötte a megjelenteket. Személyében 2021-ben első alkalommal választottak magyar teológust az Európai Katolikus Teológiai Társaság (European Society for Catholic Theology, ESCT) alelnökévé. Véleménye szerint a megbizatás egyrészt a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán folyó munka elismerése, de annak a sajátos atmoszférának is köszönhető, amely a Pécsi Egyházmegye egészét jellemzi.

A társaság alelnöke a rendezvény házigazdájaként köszönetet mondott Felföldi László pécsi megyéspüspöknek, amiért az első pillanattól kezdve támogatta a kongresszus pécsi megrendezését.

„Ma mindnyájunk kötelessége, hogy emlékeztessük Európát keresztény gyökereire és örökségére, hogy lelki felemelkedést nyújtson, de ne hasson kirekesztőleg – emelte ki Kovács Gusztáv rektor. – Meg vagyok győződve arról, hogy Európának még mindig megvan a lelki forrása, melyből újra erőt lehet meríteni egy szebb jövőhöz.”

Ünnepi beszédében Felföldi László püspök örömét fejezte ki, amiért az ezeréves Pécsi Egyházmegyében első alkalommal megrendezett európai katolikus teológiai kongresszus kiváló lehetőséget teremt arra, hogy „magyar szemmel is láttatva, ugyanakkor együtt gondolkodva keressük a közös utat, amelyen egymás mellett haladva találunk rá a krisztusi tanítványság, Krisztus testének, az Egyháznak mai egységére, mely új lehetőségekre nyithatja fel a szemeket, ezáltal új lendületet adhat a keresztény gyökereit egyre inkább elveszítő európai társadalmak számára”.

A főpásztor kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hogy a kongresszus előadóiban és hallgatóságában is testet ölt az ökumené, „hisz mindnyájan ugyanahhoz a Krisztushoz, ugyanahhoz az Atyához tartozunk, és együtt gazdagabban, erősebben és hatékonyabban tudjuk felhívni a figyelmet a teológiai műveltség, a teológiai gondolkodás fontosságára”.

A pécsi megyéspüspök kiemelte az Európán túlról érkező, valamint a fiatal generáció teológusainak a keresztény hit tanításaira és a mély istenkapcsolatra épülő, a katolikus hagyományokban gyökerező mai gondolatainak fontosságát, ami egyben tanúságtétel hitünkről a világ felé.

Ahogy Szent Péter apostol, a Pécsi Egyházmegye védőszentje fogalmaz: „Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.” (1Pét 3,15)

Jézus a tanítványainak nevez minket, ezért életünk alakításában csak ő lehet a tanítónk – hangsúlyozta Felföldi László. Tanuljunk tőle, mert a kereszténységet folyamatosan tanulni kell. Minden kornak, embernek és közösségnek újra kell tanulni és megvalósítani az élet üzenetét, Isten üzenetét, hogy ezáltal lélekben gazdagabb Európa megszületéséhez járuljunk hozzá – zárta köszöntőjét a pécsi megyéspüspök.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye