Beszámoló a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola konferenciájáról

2022. október 24. | interjúk, beszámolók

2022. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának hatvanéves évfordulójára emlékezve rendezett konferenciát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola „A hatvan éves zsinat” címmel.

A rendezvény 15-órakor vette kezdetét Mathijs Lamberigts, a Leuveni Katolikus Egyetem emeritus professzorának köszöntőjével. Előadásában kiemelte Szent XXIII. János pápa szerepét a zsinat összehívásában, majd kifejtette az őt követő VI. Pál pápa tevékenységét is. Lamberigts professzor gondolatait Csonta István tanár úr fordította magyarra a hallgatóságnak.

Ezt követően Kvanduk Frigyes atya visszaemlékezését hallgathatták a jelenlevők a zsinatról és az azt követő egyházi életről. Szó volt az Egyház és az akkor Magyarországon működő kommunista hatalom rossz viszonyáról, melynek következménye, hogy hazánkban csak 1989 után tudott ténylegesen megvalósulni a zsinati dokumentumokban foglaltak alkalmazása.

A bevezető előadásokat követően két teremben, párhuzamos előadásokkal folytatódott a konferencia. Az első szekcióban Tamás Roland atya a II. Vatikáni Zsinat újító szándéka következtében felmerülő egyházszakadás veszélyéről beszélt, és arról, hogy miként igyekezett ezt VI. Pál pápa elkerülni. Majd Kuti Veronika adott elő XXIII. János pápa két enciklikájáról, melyekben az egyházfő társadalmi problémákra – ezek közül különösen a környezetetikai gondolatokra irányítva a hallgatóság figyelmét – reflektált. Ezt követte főiskolánk rektorának, Kovács Gusztávnak az előadása Bernhard Häring morálteológus életéről és zsinati munkásságáról. Végül Csonta István beszélt arról, hogy miért lehet érdekes egy egyetemes zsinat a mai kor számára is. Ahogy ezt a többi előadás is alátámasztotta, visszatekintve a második vatikáni zsinat sem csupán az egyháztörténészek számára izgalmas esemény.

A második szekcióban Tóth Lujza Yves Congar a II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatos szerepéről beszélt. Majd Tiringer Aranka előadása következett a zsinathoz köthető két pápáról, XXIII. Jánosról és VI. Pálról. Bár igencsak különböző személyiségek voltak – míg előbbi nyitott, közvetlen, utóbbi zárkózott, visszahúzódóbb ember volt –, mégis mindkettőjük személye közelebb került az előadás végére a hallgatókhoz. Csonta Réka a zsinat Inter Mirifica kezdetű, a tömegtájékozatási eszközökről szóló dekrétumának teológiai hátterét ismertette. Bár jelenlegi eszközeink fejlettségükben messze túlszárnyalják azokat, amelyekről a dokumentum konkrétan szól, a határozat annál inkább aktuális napjainkban is.

Végül Orova Csaba adott elő az Unitatis Redintegratio kezdetű határozatról, az ökumenikus párbeszéd jelentéséről és jelentőségéről, melyet a zsinat egyik fő célként határozott meg.

A konferencia hallgatói részletesebb rálátással távozhattak a II. Vatikáni Zsinathoz köthető eseményekről, a zsinat szereplőiről és a jelenünket is befolyásoló hatásairól.