Veni Sancte

2022. szeptember 12. | interjúk, beszámolók

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) szeptember 10-én a pécsi székesegyházban tartotta a 2022/23-as akadémiai év megnyitóját. Az ünnepi alkalomból Felföldi László megyéspüspök celebrált Veni Sancte szentmisét, melyben a Szentlélek kegyelmeinek kiáradását kérte az új tanévre, a hallgatók és az oktatók feladataira, próbatételeire.

A szentmisén koncelebráltak a PPHF-en oktató lelkipásztorok. A világi tanárok közül jelen volt a liturgián Dr. Kovács Gusztáv, a PPHF rektora, továbbá a Pécsi Tudományegyetem képviseletében Dr. Miseta Attila rektor, Dr. Boncz Imre dékánhelyettes és Dr. Lengvárszky Attila oktatási igazgató, valamint az intézmények tanárai, munkatársai és hallgatói.

Felföldi László megyéspüspök a tékozló fiú történetéről olvasott evangéliumi szakaszhoz (Lk15, 11-32) kapcsolódó elmélkedésében kiemelte, a példabeszédben szereplő tékozló fiú messzire ment, elveszett. Fizikailag és lelkileg is. Hátat fordított mindennek, összetörte kapcsolatait apjával, családjával. Korunk társadalmáról nyújt tükörképet a történet, mert ez történt az Egyházban is, elvesztek családok, elveszett a közösségek lelkülete, szelleme, melyet újra kell építeni, újra meg kell találnunk, fel kell fedezzük. Ez mindnyájunk küldetése – mutatott rá a főpásztor.

A hallgatókhoz fordulva, a hittudományi főiskolán megszerezhető tudást és a diplomát fundamentumnak nevezte, melyre, ha nem építkezünk, ha általa nem kezdünk el közösséget építeni, ha nem érezzük Jézus Krisztustól származó küldetésünket, akkor benövi a gaz, és szép lassan elporlad. A diploma csak felhatalmazást ad arra, hogy általa elkezdhetünk dolgozni, építkezni – hívta fel a hallgatók figyelmét a püspök.

Amikor nagyon nehézzé válik a hétköznapok terhe, a célt kell látni. Ha nem látjuk a célt, elviselhetetlen lesz minden próbatétel. De ha látjuk a célt, gyönyörűségek, erő születik belőle. A cél pedig a közösség, melyet az életünk során összegyűjtünk magunk köré. Nem várva senkire, nekünk kell megteremteni, nekünk kell a kapcsolatokat kialakítani, ha kell, meggyógyítani, és nekünk kell az öröm közösségét újra és újra felépíteni – buzdított a megyéspüspök.

Dr. Kovács Gusztáv, a PPHF rektora a liturgia zárásaként mondott tanévnyitó beszédében a főpásztor által kiemelt cél három fontos összetevőjét hangsúlyozta, melyekkel az új akadémiai évet megkezdik. Ezek az erőforrások, a célok és a bíztató szavak szerepe a hallgatók életében.

A rektor az ember elsődleges erőforrásaként a másik embert jelölte meg. A főiskolai teológia tanárok számára az ad erőt, hogy a hitet megérteni, az evangélium ügyéért tenni akaró hallgatókkal dolgozhatnak. A hallgatók számára pedig erőforrást jelentenek a teológiát lelkesedéssel és hitelesen oktató tanárok.

A célok tekintetében a közösség, részvétel és misszió hármas célját szem előtt hangsúlyozta, melyek a Ferenc pápa által meghirdetett szinódusi folyamat középpontjában állnak, és a főiskola életében is irányadók. Mint mondta, minden cél és teljesített feladat erősíti a közösséget, fokozza a részvételt és tudatosítja azt a küldetést, amit Jézus Krisztustól kaptunk.

Végezetül Dr. Kovács Gusztáv kérte a hallgatókat, hogy gyűjtsék össze azokat az erőforrásaikat, melyek segítik majd őket abban, hogy az evangélium szolgálatára kapott meghívásukat, küldetésüket teljesíthessék. Ezek az erőforrások mintegy biztató szavakként ösztönzik majd őket küldetésük megvalósításában – zárta a 2022/23-as akadémiai évet megnyitó beszédét a PPHF rektora.

Fotó: Hegyi László | Forrás: Pécsi Egyházmegye