CEEPUS pályázati felhívás 2015

2015. június 1. | tanulmányi hírek

Örömmel értesítjük a főiskola hallgatóit, hogy a CEEPUS program „Bioethics” hálózatában idén is lehetőséget kapnak külföldi tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére.

A 2015/2016-es tanév őszi szemeszterében a következő helyeket lehet megpályázni:

 • 1 hallgató, Bécs, 10 hónap
 • 2 hallgató, Bécs, „Ethical aspects of sexual education” – nyári egyetem, 2015. október 19-25.

A tavaszi szemeszterben pályázható helyek:

 • 1 hallgató, Prága, „Fundaments of Christian Ethics” – nyári egyetem, 2016. július 6-31.
 • 2 oktató, Opole
 • 4 hallgató, Opole

A hallgatói jelentkezés feltételei:

 • minimum két lezárt félév a kiutazásig
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • az adott hálózat koordinátorának támogatása

Jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell leadni:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • idegennyelv-tudást igazoló dokumentum
 • az előző két félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum

A pályázó vállalja, hogy a bioetika körébe tartozó témából készíti el az évfolyamdolgozatát, melyet a szemeszter végén egy előadás keretén belül bemutat.

A pályázat során előnyben részesülnek a Reprodukciós Etika Hallgatói Kutatócsoport tagjai, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, valamint azok, akik még nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban.

Őszi beadási határidő: 2015. június 15.