Utazz és tanulj!

2023. május 28.

Örömmel értesítjük hallgatóinkat, hogy főiskolánk a 2023/24-es akadémiai év őszi szemeszterében is részt vesz a CEEPUS és az ERASMUS mobilitási programokban.
A CEEPUS program egy héttől egy szemeszterig tartó ösztöndíjat biztosít a főiskola közép-európai partnerintézményeibe. A 2023/24-es év őszi szemeszterében az alábbi intézményekbe szervezünk 5-10 napos intenzív kurzusokat és nyári egyetemeket:
– Univerzita Palaczkeho v Olomouci (Csehország) International Teaching Week, 2023. október 29.-november 3.
– várhatóan a 2023/24-es tavaszi félévben: University of Opole (Lengyelország)
 
– Továbbá 2 hónapos tanulmányi ösztöndíjat lehet megpályázni a Bécsi Egyetem teológiai karára.
Jelentkezni a ceepus.info felületen lehet. Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb 2023. június 1. napjáig jelezzék részvételi szándékukat a mobility@pphf.hu címen.
Az ERASMUS program keretében az alábbi partnerintézményekbe lehet egy szemeszterre szóló tanulmányi ösztöndíjra pályázni:
– Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
– KU Leuven (Leuven, Belgium)
– University of Malta (Msida, Málta)
– Palacký University Olomouc (Olmütz, Csehország)
– University of Opole (Opole, Lengyelország)
– Tilburg University (Tilburg, Hollandia)
– Trnava University (Nagyszombat-Pozsony, Szlovákia)
– Catholic University in Ružomberok (Rózsahegy-Kassa, Szlovákia)
– Ljubljana University (Ljubljana, Szlovénia)
– Vienna University (Bécs, Ausztria)
– St Patrick’s Pontifical University (Maynooth, Írország) 
Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik 2 hónapos gyakorlaton vagy hosszabb tanulmányi időszakon szeretnének külföldi képzésben részt venni, küldjék el pályázatukat csatolt dokumentumként 2023. május 19. napjáig a mobility@pphf.hu címre, vagy adják le nyomtatott, aláírt formában a Tanulmányi Osztályon.

A pályázat tartalmazza a hallgató nevét, szakját, évfolyamát (a 2023/23-es akadémiai évben), motivációját, a választott felsőoktatási intézmény/szervezet nevét, a tervezett időszakot, valamint hogy milyen mobilitásokban vett részt az elmúlt két akadémiai évben. Gyakorlat esetén külön térjen ki arra is, milyen típusú gyakorlatot szeretne a célintézményben teljesíteni.

Oktatóink részére a külföldi Erasmus oktatói/képzési lehetőségekre folyamatos a jelentkezés.
 A jelentkezéseket utazás előtt legalább 1 hónappal kérjük leadni a mobility@pphf.hu címen.

Utazz & tanulj 2023/24 őszi szemeszterében is!!!