Utazz és tanulj!

2023. október 4.

Örömmel értesítjük hallgatóinkat, hogy főiskolánk a 2023/24-es akadémiai év tavaszi szemeszterében is részt vesz a CEEPUS és az ERASMUS mobilitási programokban.A CEEPUS program egy héttől egy szemeszterig tartó ösztöndíjat biztosít a főiskola közép-európai partnerintézményeibe. A 2023/24-es év őszi szemeszterében az alábbi intézményekbe szervezünk 5-10 napos intenzív kurzusokat és nyári egyetemeket:

– University of Ljubljana (Szlovénia) „Bioethics and Teaching”, 2024. április 14-20.

– Universitaet Wien (Ausztria), „Food Security and World Population: Bioethical Perspectives”, 2024. június 17-22.– University of Opole (Lengyelország), 5 napos nyári egyetem, az időpontot később tesszük közzé.– Továbbá 4 hónapos tanulmányi ösztöndíjat lehet megpályázni a Bécsi Egyetem teológiai karára.
Jelentkezni a ceepus.info felületen lehet. Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb 2023.október 9. napjáig jelezzék részvételi szándékukat a mobility@pphf.hu címen.
Az ERASMUS program keretében az alábbi partnerintézményekbe lehet egy szemeszterre szóló tanulmányi ösztöndíjra pályázni:– Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)– KU Leuven (Leuven, Belgium)– University of Malta (Msida, Málta)– Palacký University Olomouc (Olmütz, Csehország)– University of Opole (Opole, Lengyelország)– Tilburg University (Tilburg, Hollandia)– Trnava University (Nagyszombat-Pozsony, Szlovákia)– Catholic University in Ružomberok (Rózsahegy-Kassa, Szlovákia)– Ljubljana University (Ljubljana, Szlovénia)– Vienna University (Bécs, Ausztria)– St Patrick’s Pontifical University (Maynooth, Írország)
Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik 2 hónapos gyakorlaton vagy hosszabb tanulmányi időszakon szeretnének külföldi képzésben részt venni, küldjék el pályázatukat csatolt dokumentumként 2023. október 15. napjáig a mobility@pphf.hu címre, vagy adják le nyomtatott, aláírt formában a Tanulmányi Osztályon.A pályázat tartalmazza a hallgató nevét, szakját, évfolyamát (a 2023/23-es akadémiai évben), motivációját, a választott felsőoktatási intézmény/szervezet nevét, a tervezett időszakot, valamint hogy milyen mobilitásokban vett részt az elmúlt két akadémiai évben. Gyakorlat esetén külön térjen ki arra is, milyen típusú gyakorlatot szeretne a célintézményben teljesíteni.Oktatóink részére a külföldi Erasmus oktatói/képzési lehetőségekre folyamatos a jelentkezés. A jelentkezéseket utazás előtt legalább 1 hónappal kérjük leadni a mobility@pphf.hu címen.Utazz & tanulj 2023/24 őszi szemeszterében is!!!