egy szinodális egyházért:

közösség, részvétel, küldetés

2021-2023

 

„A szinódus lehetőséget kínál arra,
hogy a meghallgatás Egyházává váljunk:
hogy kilépjünk megszokott életritmusunkból,
hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat,
hogy megálljunk és figyelmesen hallgassunk.”
(Ferenc pápa)

A szinódus célja

A püspöki szinódus eddig a püspökök találkozójaként zajlott a pápával. Az egyház azonban egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének az útja. Ezért a szinódusi folyamat már nemcsak a püspökök gyűlése, hanem az összes hívő közös útja, amelyben minden helyi egyháznak fontos szerepe van. Míg a korábbi szinódusok olyan témákat vizsgáltak, mint az új evangelizáció, a család, a fiatalok és az Amazonas, a jelenlegi szinódus célja, hogy Isten egész népeként meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az egyháznak.

A szinodális folyamat akkor lesz sikeres, ha mindannyian olyan hozzáállásra törekszünk, amelynek jellemzője a nyitottság, alázat, párbeszéd, befogadás, meghallgatás, túllépés a közvetlen problémákon, innovatív szemlélet, ugyanakkor a megkülönböztetés, előítéletek és klerikalizmus kerülése.

Ütemezés

  • 2021. október 9.
    Rómában Ferenc pápa megnyitotta a Püspöki szinódust.
  • 2021. október 10. Kezdetét vette az egyházmegyei szakasz
  • 2022. május 1. Egyházmegyei szakasz vége, a helyi szintézisek megküldésének határideje.
  • 2022. május 31. Püspöki karok elküldik a saját összegzésüket a Vatikán számára, amely alapján elkészül az 1. munkadokumentum (Instrumentum Laboris), amely a kontinentális összejövetelekhez szolgál alapanyagul.
  • 2023. március 31-ig: Kontinentális szakasz hét kontinentális találkozóval, amelyeken hét záródokumentum fog születni, amelyek a második Instrumentum Laboris alapjául fognak szolgálni, amelyet a püspöki szinódus 2023 októberében, Rómában tartandó közgyűlésén fog feldolgozni.

A Szinódus imája

(Sevillai Szent Izidor imája nyomán)

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.
Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes.
Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. 

Ámen.

Vademecum

ONLINE KÉRDŐÍVEK

LETÖLTHETŐ KÉRDŐÍVEK

Résztvevők

Cél az, hogy a szinódusi folyamat minden megkeresztelt személy meghallgatásával valósuljon meg. Emellett különös gondot kell fordítani azoknak a személyeknek a bevonására, akiket a kirekesztés veszélye fenyeget: nők, fogyatékkal élők, idősek, szegénységben élők, olyan katolikusok, akik ritkán vagy soha nem gyakorolják hitüket stb. Eszközöket kell találni a gyermekek és a fiatalok bevonására is.

A szinódus egyházmegyei szakasza

Az egyházmegyei szakaszt a megyéspüspök rendelkezésére álló kommunikációs csatornák segítségével kell koordinálni. Fontos a közösségi találkozás és a tapasztalatcsere, a véleménynyilvánítás. Ha azonban a körülmények (például járványügyi korlátozások vagy fizikai távolság) megnehezítik a személyes kapcsolattartást, akkor lehetőség van moderált online vitacsoportok, online tevékenységek, chatcsoportok stb., valamint papír alapú és online kérdőívek használatára is.

Az imaanyagok, bibliai elmélkedések és szakrális zene, valamint művészeti alkotások, versek stb. szintén felhasználhatók az elmélkedés és a párbeszéd ösztönzésére. A szinódusi folyamat helyi szintű megszervezésében a plébániai tanácsadó testület, valamint az egyházmegyei tanácsadó szervek segítséget nyújthatnak.

A meghallgatási folyamat során kapott visszajelzéseket szintetizálni kell, amely elsősorban a megkülönböztetés aktusa, azt kell előtérbe helyezni, ami megosztásra került a beszélgetések során és ami hozzájárulhat a szinódusi folyamat következő szakaszához. A visszajelzéseknek nemcsak a pozitív tapasztalatokat kell kiemelniük, hanem a negatív tapasztalatoknak is hangot kell adniuk, hogy tükrözzék a valóságot. A helyi reflexió eredményét az egyházmegye egy maximum tíz oldalas dokumentumban terjeszti a püspöki kar elé.

A püspöki konferenciák szerepe

Az egyházmegyei szakaszt követően a püspöki konferenciák összeállítják az egyházmegyéktől kapott visszajelzéseket, olyan szintéziseket megfogalmazva, amely megfelelően tükrözik a résztvevők véleményét.

A szinódusi folyamat a Pécsi Egyházmegyében

A Pécsi Egyházmegyében kérdőívek segítségével szeretnénk meghallgatni a hívek, plébániai közösségek és az egyházmegyében élők véleményét. A kérdőíveket az online felületen keresztül lehet kitölteni. A szinodális út témaköreivel kapcsolatos gondolatokat a szinodalisut@pphf.hu címen is be lehet nyújtani legkésőbb 2022. március 13. napjáig.

Forrás: vaciegyhazmegye.hu