Theoliungua Nyelvvizsgahely

Nyelvvizsgázni szeretnél?

THEOLINGUA ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁVAL SIKERÜLHET!

KÖNNYEBB LESZ, MINT AKÁRMELYIK ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA!

 

Miért?

Mert biztos, hogy nem fogunk a neandervölgyi ember vadászati szokásairól, a krokodilok nyálelválasztásáról, vagy a tűzoltóautó alkatrészeiről kérdezni.

Mégis miről?

Olyasmiről, amit évekig tanultál, amivel együtt élsz, vagy éltél az egyházi iskolában, legjobb esetben arról, ami igazán érdekel: az Isten és az ember közös dolgairól, az egyházak tevékenységéről, az ünnepekről, a mindennapok erkölcsi kérdéseiről, a Szentírásról…

Egyszóval arról, amit úgy hívunk: vallás és hit.

 

További információk:

Szücs Petra
tel.: +36 (20) 333 11 33 / 13
e-mail: fotitkar@pphf.hu

Theolingua központ: www.theolingua.hu

A Theolingua nyelvvizsga 2013. évi őszi vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői:

Nyelvkurzusra: szeptember 20. (kezdés a szeptember 23-i héten)

Nyelvvizsgára: október 10.

Vizsga: 2013. november 9.

 

VIZSGADÍJAK

A vizsgadíjak az alábbiak szerint módosultak: 

Vizsgaszint

Szóbeli (A)

Írásbeli (B)

Komplex (C)

Alapfok

6.000 Ft

8.000 Ft

14.000 Ft

Középfok

9.000 Ft

11.000 Ft

20.000 Ft

Felsőfok

12.000 Ft

15.000 Ft

27.000 Ft

 

Jelentkezés

A jelentkezési lapot a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt a Vizsgaközponthoz kell eljuttatni, személyesen vagy postán, a fenti határidőkig. A csekkszelvény közlemény rovatába feltétlenül tüntesse fel a befizető címét és a LE10 62005 kódot! Az írásbeli és szóbeli vizsga időpontjáról a Vizsgaközpont a vizsgát megelőző 15 napon belül írásban értesíti a vizsgázót.

TÉMAKÖRÖK

(mindegyik nyelvhez)

Alapfok

Középfok

Felsőfok

SZÓJEGYZÉKEK

Angol

Német

Olasz

MODELL FELADATSOROK

Angol

Német

Mit jelent, hogy a Theolingua ÁLLAMILAG ELISMERT nyelvvizsga?

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül: a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése, és a nyelvpótlék jogosultság megszerzése.

 

Milyen szintű nyelvtudást mér a Theolingua nyelvvizsga?

A Theolingua nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten – alap-, közép- és felsőfokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően. A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket.

 

Milyen jellegű feladatokkal találkozhatok az írásbeli vizsgán?

Az írásbeli feladatok esetében alapfokon nem kell magyarról idegen nyelvre, valamint idegen nyelvről magyarra fordítani, és nincs teszt sem, mivel úgy ítéltük meg, hogy e feladattípusok megoldása indokolatlan nehézséget okozhatnak alapfokú vizsgázóinknak, s nem illeszkedne a már elsajátított nyelvi készségeikhez. Van viszont olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. Ugyancsak része az írásbeli alapfokú vizsgának a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell megoldania. Középfokon az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, de a magyar nyelvű szöveget nem kell fordítani, hanem össze kell foglalni az adott nyelven. Végül kisebb fogalmazást is kell írni megadott szempontok alapján. Felsőfokon van teszt, és a fordítási-, illetve szöveg-összefoglalási feladat mellett a fogalmazást felváltja az esszé jellegű szöveg alkotása, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben.

 

Mire számíthatok az szóbeli vizsgán?

A vizsga szóbeli részében mindhárom szinten szerepel hallás utáni értés gépi hang alapján. Alap- és középfokon ezt követi a beszélgetés személyes témákról, beszélgetés kép alapján, valamint a helyzetmegoldás (szituáció) feladattípusa. A szintezés követelményének megfelelően azonban a vizsgázónak magasabb szinten igényesebben, választékosabban és komplexebb módon kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról. Felsőfokon a vizsgázó két szakmai téma közül választ, és az egyiket részletesen ki kell fejtenie. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a hallott magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven.

 

Letehetem külön a nyelvvizsga szóbeli (A) vagy írásbeli (B) részét?

A vizsgarendszerben részvizsga-bizonyítvány is szerezhető. Az „A” és a „B” vizsga, azaz a szóbeli és az írásbeli vizsga külön-külön, eltérő időpontban is letehető.

 

Párosítható a máshol megszerzett szóbeli (A) vagy írásbeli (B) vizsga a Theolingua nyelvvizsgával?

Bármely más általános nyelvvizsga részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) párosítható a Theolingua szaknyelvi vizsgával, tehát letehető pl. a sikeres ITK írásbeli után Theolingua szóbeli, és a kettő együtt kiadja a C típusú nyelvvizsgát.

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK