Pedagógia-Pszichológia-Kateketika Tanszék

(Department of Pedagogy, Psychology and Catechetics)

A Pedagógia–Pszichológia–Kateketika tanszék már a főiskola 1991-es újraindításakor szerepet kapott a hitoktatók, katekéták és (2007-ig) a kispapok oktatásában, igaz még nem ezen a néven. Napjainkban a korszerű tudományos ismeretekhez és újabb kutatási eredményekhez igazodva igyekszünk képet adni hallgatóinknak mindarról a tudásról, mely hozzájárul az emberekkel végzett jövőbeli munkájukhoz, legyen az a hitoktatás, a szociális segítés vagy a pasztorális tevékenység bármely területén.

Az általunk oktatott tantárgyak sokszínűek, a hozzájuk kapcsolódó tudás szerteágazó, ezért is választottuk az apostolokat ábrázoló fotót a tanszék arculatának kifejezésére. A kép a főiskola előző épületének udvarán készült; pillantás egy többszörösen eltűnt világra: az udvart azóta átépítették, a szobrokat elszállították, a főiskola elköltözött… Az apostoli munka fontossága azonban a 21. század egyházában is változatlan maradt. Reményeink szerint tanszékünk ehhez a munkához járul hozzá a jelen és jövő keresztény szakembereinek, katekétáinak, teológusainak képzésével.

A TANSZÉK OKTATÓI

Dr. Tiringer Aranka – tanszékvezető
Jákyné Dr. Csonta Réka
Apostolok (Szt. Mór Iskolaközpont)

A TANSZÉK ÁLTAL GONDOZOTT TANTÁRGYAK

 • Általános lélektan
 • Fejlődéslélektan
 • Valláspszichológia
 • Családlélektan
 • Deviancia pszichológiája
 • Szociálpszichológia
 • Neveléstan
 • Oktatástan
 • Didaktika szeminárium
 • Kateketika
 • Hittan szakmódszertan
 • Tanítási gyakorlatok
 • Mentálihigiéné
 • Művészetpszichológia
 • Kommunikáció

Programok, konferenciák

A mindennapok pszichológiája
Pécsi Esteológia, 2020. február 15.  (Tiringer Aranka) 

Adatok a liturgikus mozgalom erdélyi egyházmegyei recepciójának történetéhez (Csonta Réka)
Ünneplő ember a közösségben: konferencia és kötetbemutató Nóda Mózes teológus 60. születésnapja tiszteletére
(2018)

„Ej, ráérünk arra még!” – Járhat-e előnyökkel a feladatok halogatása?
Nyílt nap előadás, 2020 február 5. (Tiringer Aranka)

„Vitalitásgenerátorok.” Szubjektív jóllétérzésünk erősítésének és egészséggondozásunknak természetes eszközei.
Nyílt nap előadás, 2019. november 19. (Tiringer Aranka)

„Evés és szakralitás – A böjtön át a lakomáig” – „Eucharisztia – Ma” konferencia és workshop
(Tiringer Aranka) PPHF Pécs, 2019. november 19.

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak indítása
interjú Tiringer Arankával

Hit-egészség-betegség, avagy létezett-e pszichológia a középkorban?
Nyílt nap előadás, 2019. február 6. (Tiringer Aranka)

A piperétől a harci kürtig
előadás és kerekasztal-beszélgetés (Tiringer Aranka), Férfi-szerep konferencia, 2018. november 29. 

„Il ruolo della fede e della creativitá nella seconda parte della vita”
Soziale, etische und spirituelle Herausforderungen des Alterns, Brixen, Philisophisch-Teologische Hochschule
2018, február 28. (Tiringer Aranka)

Kapcsolati etika Paolo Genovese Teljesen idegenek (Perfetti sconosciuti) c. filmjében (Tiringer Aranka)
„Bioetika a képernyőn” CEEPUS Nyári Egyetem, Pécs, PPHF, 2017. május 2.

„Az idősek megküzdési módjai – Az időskor vallásossága.”
(Tiringer Aranka) Az időskor, mint lehetőség – szociáletikai konferencia,
PPHF, Magtár Látogatóközpont, Pécs, 2017, október 25.

„Potentials of Psychological Development int the Second Half of Life”
Bioethics in Charity work conference,
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palaczky University Olomouc, Olmütz, 2019. november 14. (Tiringer Aranka)

„Majd ha fagy!… A kis jégkorszaktól a klímaszorongásig”
Kutatók Éjszakája, 2020. november 26.

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK