Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

(Department of Human Dignity and Social Justice)

„Lelkemet két dolog tölti annál jobban megújuló és öregbedő csodálattal és tisztelettel, minél többször és tartósabban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.”
(Immanuel Kant)

Az Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék 2014-ben jött létre a korábbi Bölcseleti és Társadalomtudományi Tanszék utódjaként azzal a céllal, hogy a filozófiai tárgyak mellett erősítse az etikai (etika, bioetika, szociáletika) és a szociális területen folyó oktatást és kutatást.

Raffaello: Athéni iskola

A hitéleti képzéshez szervesen hozzátartoznak a bölcseleti tanulmányok. Bár első pillantásra a filozófia elefántcsonttoronyba zárt tudománynak tűnik, a valóságban mindenkit érintő és alapvető kérdésekkel foglalkozik: Miért van valami, miért nem inkább semmi? Mi az élet értelme? Mik a megismerés határai? Mi az igazságos és mi az igazságtalan? Mit jelent az, hogy az embernek méltósága van? Létezik-e Isten? A válaszkeresés során visszanyúlunk a filozófiai hagyományra a klasszikus görög filozófiától egészen a kortárs gondolkodókig. A képzés során különös figyelmet szentelünk a teológiához szorosabban kapcsolódó a kérdéseknek.

A tanszéken folyó tudományos munka másik fő területe a filozófia és a teológia társadalmi dimenziója. A szociáletikához tartozik az emberi együttélés igazságos voltának, a közösségi szolidaritásnak, valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóság kérdése is. A tanszék által kidolgozott Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakon tanulmányokat folytató hallgatók a szociáletikai elvek gyakorlatba történő átültetésén túl a professzionális gondoskodás alapjait is elsajátíthatják.

A TANSZÉK OKTATÓI

Dr. Kovács Gusztáv – tanszékvezető
Dr. Kvanduk Frigyes
Dr. Ragadics Tamás
Szücs Attila András

A TANSZÉK ÁLTAL GONDOZOTT KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 • Beveztés a filozófiába / Logika
 • Bioetika
 • Etika
 • Antropológia
 • Filozófiatörténet
 • Teodícea
 • Ontológia
 • Kritika
 • Szociológia
 • Szociális esettanulmányok
 • Karitatív munka
 • Szupervízió
 • Szociális ellátórendszer
 • Szociális gondoskodás története
 • Szociáletika
 • Pasztorális gyakorlatok

Konferenciák

Stories in Religious Education
Pécs/Opole, 2020. November 18. 

Parables, Life Stories and Thought Experiments in the Classroom
Pécs/Opole, 2020. július 14. 

The Youth and the Church, ESCT Conference
Pécs, 2020. február 14.

Eucharisztia – ma: Konferencia&Workshop
Pécs, 2019. november 19.

Az elbeszélés ereje
Pécs, 2019. május 15.

Férfi-szerep: Konferencia&Workshop
Pécs, 2018.
November 29. 

Soziale, Ethische und Spirituelle Herausforderungen des Alterns
Brixen, 2018. február 28.

Az időskor mint lehetőség
Pécs, 2017. október 25.

A teremtés értéke – az ember méltósága
Pécs, 2016. szeptember 27. 

Kettős hatás
The Principle of Double Effect
Pécs, 2015. március 19.

Az egyház a család szolgálatában
Die Kirche im Dienst der Familie
Pécs, 2014. március 4.

A remény jelei a krízis idején
Zeichen der Hoffnung in der Krise
Pécs, 2013. április 13.

Család és fenntarthatóság
Familie und Nachhaltigkeit
Pécs, 2012. május 19.

Suizid – vom gesellschaftlichen Tabu zum ethischen Thema. BCE-Jahrestagung
Pécs, 2011. október 21-23.

Für eine Kultur des Lebens. Konferenz über aktuellen Fragen der Bioethik
Pécs, 2009. október 15.

Nyári egyetemek

Kiadványok

1st PPHF International Summer School
Armut und Gesundheit
Pécs, March 31-April 7, 2016 

2nd PPHF International Summer School, Bioethics at the Movies
Pécs, May 1-6, 2017

3rd PPHF International Summer School
The Potentials of Ageing
Pécs, April 7-12, 2018 

4th PPHF International Summer School
Teaching Bioethics
Pécs, May 6-10, 2019

5th PPHF International Summer School
Africa: Bioethical Approaches to a Continent
March 2-6, 2020

Kovács, Gusztáv: Új szülők, új gyermekek. Miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a reprodukciós medicina, PPHF, Pécs, 2014

Kovács, Gusztáv: A páciens neve: Doktor House, PPHF, Pécs, 2010

Kovács, Gusztáv; Lukács, Ottilia (szerk.): Az elbeszélés ereje, PPHF, Pécs, 2019

Kovács, Gusztáv; Vértesi, Lázár (szerk.): A teremtés értéke – Az ember méltósága, PPHF, Pécs, 2017

Kovács Gusztáv/Varga Krisztina/Vértesi Lázár (szerk.): Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával, Pécs, PPHF, 2015

Kovács Gusztáv/Vértesi Lázár (szerk.): Család és fenntarthatóság. Szociáletikai tanulmányok, PPHF, Pécs, 2013

Kovács Gusztáv (szerk.): Für eine Kultur des Lebens, PPHF, Pécs, 2010

Ragadics, Tamás/Szücs, Attila (szerk.): Az élet kezdete és vége. Bioetikai és szociáletikai tanulmányok, PPHF, Pécs, 2019

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK