Alkalmazott Teológia Tanszék

(Department of Applied Theology)

A teológia forrásainak értelmezésében segítséget nyújtó bevezető tárgyak, valamint a kinyilatkoztatásból származó ismeretek rendszerezése mellett szükséges az Istentől meghívott és a meghívásra választ adó ember egyházi közösségben való létmódjának a vizsgálata.

Ez az alkalmazott teológia feladata, így az Alkalmazott Teológia
Tanszék feladata ezen teológiai tudományágak oktatása, és az e területhez kapcsolódó kutatások folytatása.

A tanszék fő tárgyai a liturgika, mely az egyház istentiszteletét
vizsgálja, a pasztorális teológia, mely az egyház küldetésének
megvalósulásával foglalkozik, a kateketika, mely a hit átadásának kérdését tanulmányozza és a kánonjog, melynek témája az egyház mint közösség belső életének, felépítésének, működésének rendje. A fő tárgyak bemutatásának mélysége az egyes szakokon eltérő, azokat további gyakorlati kurzusok egészítik ki.

Pécsi Misekönyv (1487)

A TANSZÉK OKTATÓI

Dr. Kajtár Edvárd – tanszékvezető
Orova Csaba
Dr. Ragadics Tamás
Szép Attila

A TANSZÉK ÁLTAL GONDOZOTT TANTÁRGYAK

 • Egyházismeret
 • Keresztény lelkiség
 • Liturgika
 • Egyházjog
 • Gyakorlati teológia
 • Lelkipásztori szentségtan
 • Népismeret
 • Hátrányos helyzetű csoportok
 • Faluszociológia
 • Egyházzene
 • Szakrális művészet

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK