Kutatócsoportok

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán három kutatóintézet működik:

 • PPHF Interdiszciplináris Kutatóintézet
 • Pécsi Egyháztörténeti Intézet
 • Fügefa Műhely

A kutatócsoportok a kutatás mellett részt vesznek a tananyagfejlesztésben, a tudományos ismeretterjesztésben, valamint ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásának támogatásában is (pedagógusok és szociális területen dolgozók továbbképzése).

  Célkitűzések:

  I.

  Nemzetközi, évenként megjelenő szakfolyóirat indítása azzal a céllal, hogy a Közép-Európában folyó teológiai, valamint a társtudományok területén végzett kutatásokat széles körben tegye ismertté.

  Mivel Magyarországon jelenleg nem kerül kiadásra olyan folyóirat, amely határainkon túl is nyilvánosságot biztosítana a magyarországi hitéleti tudományos intézményekben folyó kutatásoknak, az új periodika nemcsak magyarul, hanem angol, német és olasz nyelven is teret biztosítana a publikációknak.

  Az egyes számokban megjelenő tanulmányok egy-egy Közép-Európában kiadott tudományos írásműhöz kapcsolódnak, biztosítva a régiónkban megjelenő tudományos munkák nemzetközi megismertetését, a nemzetközi tudományos párbeszéd lehetőségét és a művek minél szélesebb körű kritikai recepcióját.

  A folyóirat tervezett címe: Central European Theological Review.

  II.

  Szakirányú továbbképzés

  A kutatócsoportok vállalják, hogy a biblikum, az egyháztörténelem, a bioetika és a pedagógia területén szakirányú továbbképzés létesítésére nyújtanak be kérelmet.

  Mind a Pécsi Egyházmegye, mind az államilag fenntartott közoktatási intézmények részéről nagy érdeklődés mutatkozik szakirányú továbbképzések iránt.

  Az kutatócsoportok által tervezett szakirányú továbbképzések interdiszciplináris jellegüknél fogva nem csak hitoktatók, hanem más tantárgyakat tanítók számára is biztosítaná a továbbképzés lehetőségét.

  III.

  Tananyagfejlesztés

  Az elmúlt évek társadalmi változásai, az új helyi és globális kihívások, valamint a teológia és a segédtudományok területén tapasztalt fejlődés szükségessé teszi új tankönyvek írását, valamint a tudásnépszerűsítés új eszközeinek alkalmazását is.

  A kutatócsoportok vállalják, hogy a biblikum, az egyháztörténelem, a bioetika és a pedagógia témakörében korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő színvonalú tananyagok kidolgozását. Vállalják továbbá olyan tudományos-népszerűsítő tartalmak elkészítését, melyek a tankönyvekhez kapcsolódó tartalmakat ismeretterjesztő jelleggel a közösségi médiában mindenki számára elérhetővé teszik.

  PPHF Interdiszciplináris Kutatóintézet

  Prof. Dr. Kovács Gusztáv
  Dr. Lukács Ottilia
  Dr. Nyúl Viktor
  Dr. Ragadics Tamás
  Orova Csaba
  Szücs Attila András
  Dr. Tamás Roland

  Fügefa Műhely

  Dr. Tiringer Aranka
  Dr. Csonta Réka
  Horváthné Vertike Andrea

  Pécsi Egyháztörténeti Intézet

  Dr. Csonta István
  Szép Attila
  Dr. Kvanduk Frigyes