Könyvtár

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ALAPELVEK

 • A Könyvtár nyilvános felsőoktatási könyvtár;
 • a Könyvtárba történő belépéskor látogatóink szíveskedjenek bejelentkezni az olvasószolgálati pultnál;
 • a könyvtárhasználat megkezdése előtt a kabátokat, táskákat a kijelölt helyeken kell elhelyezni; ezekért a tárgyakért a Könyvtár felelősséget nem vállal;
 • a Könyvtár látogatásának teljes ideje alatt a mobil eszközök hangos hívásjelzését kérjük inaktívvá tenni;
 • kérjük az olvasótársakat zavaró kommunikáció mellőzését.

NYITVATARTÁS:

Hétfő:zárva
Kedd:8.00 – 16.00
Szerda:8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Csütörtök:8.00 – 16.00
Péntek:8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Szombat:8.00 – 14.00

PPHF Könyvtár szabályzatok

PPHF Könyvtári kereső

BEIRATKOZÁS FELTÉTELEI:

A beiratkozás…

 • személyesen, a „Belépési Nyilatkozat” elolvasásával, az Anyakönyv kitöltésével, annak aláírással való hitelesítésével történik;
 • a Könyvtár az olvasók adatait számítógépen tartja nyílván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja fel;
 • a Könyvtár a következő (kötelező) adatokat tartja nyílván az olvasókról: törzsszám, név, anyja neve, születési hely/dátum, SZIG- v. útlevél-szám, besorolás, telefonszám, email-cím;
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: főiskolai, egyetemi polgárok esetében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél) és az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány, lakcímkártya. Minden más olvasó estében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél), lakcímkártya;
 • a PPHF könyvtárába beiratkozott minden olvasónak tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát.

 

A könyvtárba beiratkozhatnak:

 • a PPHF polgárai;
 • a PTE polgárai;
 • az Egyházmegye munkatársai;
 • bárki, aki kutatásai-tanulmányai alkalmával a Könyvtár állományát használja;
 • a beiratkozás a PPHF, a PTE hallgatóinak, illetve az Egyházmegye dolgozóinak ingyenes, külsősöknek 1000 HUF/tanév.

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK:


Az alapszolgáltatások mindenki számára ingyenesek:

 • könyvtárlátogatás;
 • az állomány helybeni használata;
 • állományfeltáró eszközök használata;
 • információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

 

BEIRATKOZOTT OLVASÓINK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJUK:

Térítés nélkül:

 • a könyvtár dokumentumainak kölcsönzése és/vagy helyben használatának biztosítása;
 • tájékoztatás;
 • számítógéphasználat (PPHF polgárainak).

 

Térítés ellenében:

 • Fénymásolás (10 HUF/oldal, 15 HUF/dupla oldal)
 • Nyomtatás (10 HUF/oldal, 15 HUF/dupla oldal)
 • Dokumentumok fűzéséhez biztosítjuk az eszközöket (170, ill. 180 HUF/kötet)

 

 

A BEIRATKOZOTT OLVASÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 • A beiratkozás az olvasót feljogosítja a könyvtár állományának és szolgáltatásainak igénybevételére;
 • az olvasónak a tanév folyamán a személyi adataiban bekövetkezett változásokat (név, lakcím, személyi igazolvány száma, etc.) be kell jelentenie;
 • a kölcsönzés másra át nem ruházható;
 • az olvasó felelős minden kikölcsönzött dokumentumért és az igénybe vett térítéses szolgáltatások kifizetéséért;
 • a könyvtár állományába tartozó dokumentumokba bejegyzést tenni, szöveget aláhúzni, a dokumentumokat megcsonkítani tilos;
 • a Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik;
 • az olvasó a Könyvtár állományát a szerzői jogok tiszteletben tartásának szem előtt tartásával használhatja. Ennek megsértése esetén felelősséget vállal;
 • a dokumentumok bármiféle reprodukálására szolgáló magáneszköz (fényképezőgép, video felvevő stb.) használatához engedélyt kell kérni;
 • a késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni
 • kabátot, esernyőt, kézi- és sporttáskát, csomagot az olvasó a zárható ruhatári szekrényekben köteles elhelyezni (ezekért a tárgyakért a Könyvtár nem vállal felelősséget);
 • a Könyvtár területére ételt/italt bevinni tilos.

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK