Kollégium

A kollégium épülete a belváros északi peremén, a Tettye tövében található. Címe: 7625 Pécs, Tettye u. 14.

A kollégium épülete a Mindenszentek templomával egybeépült egykori karmelita zárda. Az épület közös helyiségei: kápolna, konyha, étkező, könyvtár, tanulószoba, konditerem, tárolók. Az internet csatlakozást vezeték nélküli hálózat biztosítja.

A szobákhoz emeletenként tartoznak WC-k és zuhanyzók (az apartmanokban külön fürdőszoba van).

A kollégiumot hatalmas kert veszi körül.

A havi térítési díj elhelyezéstől függően PPHF hallgatóknak:
10-15.000 Ft, külsős hallgatóknak: 12.500-17.500 Ft

A kollégium működése

Kollégiumunk célját szervezeti és működési szabályzatuk így fogalmazza meg:
„a felsőoktatásban tanuló keresztény fiatalok számára rendezett és nyugodt szállást, tanulási és művelődési lehetőséget és keresztény szellemű közösséget kíván biztosítani”.

Elsődleges törekvésünk tehát, hogy azokat segítsük, akik nyugodt körülmények között akarnak hivatásukra készülni; tanulással, művelődéssel, lelki életük ápolásával képezni akarják magukat. Ezzel együtt lényegesnek tartjuk a jó közösségi szellem kialakítását. Egyebek mellett ezt szolgálja a kollégiumok működésének szervezeti modellje is.

Kollégiumunk önkormányzati rendszerben működik, vagyis a lakók a kollégiumi szabályzatban adott keretek között maguk döntenek közösségük napi ügyeiben.

A főiskola vállalja, hogy az államtól kapott kollégiumi normatívát teljes egészében az épületek és a berendezések felújítására, korszerűsítésére fordítja. A kollégiumi önkormányzat évről-évre ajánlást tehet arra, mire fordítsuk a felújításra szánt összegeket.

A kollégiumi díj lényegében a rezsiköltség (közüzemi díjak, napi beszerzések, javítások) felosztása a lakók között.
Az önkormányzatiság elvének megfelelően a lakóközösség maga határoz arról, milyen szolgáltatásokat akarnak igénybe venni, és ezeket milyen módon használják. Ezzel a komfort és a takarékosság ésszerű összhangját teremtik meg.

A fenti modell a lakók együttműködésére és tevékeny szerepvállalására épít. Azok találják meg a helyüket e közösségekben (és remélhetik felvételük évenkénti megújítását), akik tekintettel vannak a többiekre, mindannyiuk közös érdekeire, és akik kiveszik részüket a napi feladatokból: a közösen használt területek rendben tartásából, a közösség ügyeinek intézéséből.

Jelentkezés a kollégiumba

A kollégium lakói lehetnek a főiskola hallgatói, továbbá legfeljebb 35. életévük betöltéséig olyan keresztény fiatalok, akik valamely pécsi felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatos hallgatói, ide értve a doktori képzésben résztvevőket is.
A felvételnél elsőbbséget élveznek a főiskola hallgatói.

A kollégiumi helyet mindig egy tanévre biztosítjuk, minden tanév végén új kérelmet kell beadni a következő évre benyújtásával lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges mellékleteket, illetve teendőket a jelentkezési lapon lehet elolvasni.

A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges, amelynek a határideje 2021. július 7.

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum