Sikeres emberi kapcsolatok

2018. június 15.

A Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Kara idén június 1-6. között rendezte meg a CEEPUS program keretében nyári egyetemét, melyen főiskolánk három hallgatója is részt vett. A hat napos rendezvény témája az emberi kapcsolat („How to Live Fulfilling Relationships”) volt.

A tizenkét országból érkezett huszonöt résztvevőt Sigrid Müller dékánasszony köszöntötte, majd Kovács Gusztáv, főiskolánk rektora tartott angol nyelvű bevezető előadást. Az interaktív foglalkozás rámutatott az emberi viselkedés közösségi vonásaira.

A kiscsoportos műhelymunka során az emberi kapcsolatok működését és a csoportos viselkedés dinamikáját.

A napot egy egyedülálló program zárta. A Bécs központjában álló Szent István-székesegyházban tett látogatás során az épület olyan részeire is eljuthattak a nyári egyetem résztvevői, melyek turisták számára nem látogathatók. Többek között megtekintették székesegyház alatti tömegsírokat, König bíboros sírját, a máriapócsi oltárképet és a tetőtérben őrzött pápai trónt is.

A második napon a Melki apátságban tettek látogatást a résztvevők. A közös ebéd után a bencés szerzetesek lakta kolostorban folytatódtak az előadások. A három előadó a kapcsolatrendszerek egy-egy általuk képviselt területét mutatta be. Jakob Deibl (Melk) a szerzetesi életet, Elena Ignovska (Skopje), a skopjei egyetem docense, a házasság kapcsolatrendszer jogi hátterét, Kovács Gusztáv pedig a vezetői szerepről és a motiváció forrásairól tartott előadást.

Vasárnap különböző kulturális programok közül választhattak a résztvevők. A pécsi hallgatók délelőtt szentmisén vettek részt, melyen Haydn műveit szólaltatták meg. Délután a Schönbrunni kastélyt, Hundertwasser érdekes épületeit, majd Gustav Klimt műveit tekintették meg. Az estét a Práterben hangulatos forgatagában töltötték el.

 

Hétfőn, Jochen Sautermeister (München, Bonn) példákkal tarkított előadásában a kapcsolatok teológiai és pszichológiai dimenzióját mutatta be és kísérletet tett a két nézőpont összekapcsolására. Délután Elena Ignovska segítségével az Európai Bíróság egy-egy családjogi kérdésben hozott döntését vitathatták meg a résztvevők interaktív formában.

Az utolsó előtti nap délelőtti előadója D. Tomašević (Belgrád) az emberi kapcsolatokat a Biblia szemszögéből világította meg. A nap második felében ismét a kapcsolatok egy speciális területébe, az orvos és beteg közötti viszonyba kaptunk betekintést Karl Hunstorfer (Bécs) segítségével. A napot Jochen Sautermeister előadása zárta. A pszichológus és teológus végzettségű előadó a párterápia kihívásaira, buktatóira és feladataira hívta fel a figyelmet.

Az Nyári Egyetem záróakkordjaként összegeztük az emberi kapcsolatrendszer összetettségét, mélységét, bonyolultságát. A különböző országokból és kultúrákból érkező hallgatók szélesebb látókörre, tudásban gazdagodva térhetett haza. Az együtt töltött napok alatt számos, nemzeteken átívelő barátság köttetett, melyek alapjául szolgálhatnak a jövőbeli barátságoknak és tudományos együttműködésnek egyaránt.

Rang Henriett