Rendszeres Szociális Támogatás pályázat

Kiírásra került a 2018/2019-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres Szociális Támogatás Pályázat.

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki magyar ösztöndíjasként vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata, 2.§ (1))

A pályázatok leadási határideje: 2019. március 4. (hétfő) 14:00

A pályázatokat papíralapon kérjük leadni a HÖK Irodán vagy a Tanulmányi Osztályon.

Figyelem! A határidőn túl érkező vagy hiányos pályázatokat nem tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a megadott határidő után nincs lehetőség!

Kitöltési útmutató

Pontszámítás

Űrlap