Rektori rendelkezések a koronavírus terjedésének megelőzése céljából

2020. március 17.

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt, mely intézményünket is érinti. Az előbbiekkel összhangban, a koronavírus terjedésének megelőzése céljából az alábbi intézkedéseket hozom:

 

  1.  2020. március 12. és március 13. napjára rektori oktatási szünetet rendelek el.
  2. 2020. március 16-20. között tavaszi szünet rendelek el. Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
  3. Az 1-2. pontokban foglaltak szerint a hallgatók ezen időszak alatt nem látogathatják intézményünk épületeit.
  4. 2020. március 23. napjától az oktatás távoktatás formájában folytatódik, melynek részleteiről a hallgatók a következő napokban kapnak tájékoztatást. A hallgatók ebben az időszakban sem látogathatják a felsőoktatási intézményeket.
  5. A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a főiskola munkatársainak munkarendjében bekövetkező, a rendkívüli helyzethez igazodó változásokról a következő napokban történik egyeztetés.
  6. A hallgatók a Tettye utcai kollégiumot legkésőbb 2020. március 13. napjáig hagyják el. (Amennyiben a hallgató számára ez megoldhatatlan lakhatási problémát jelent, kérem jelezze a kollégiumvezetőnek. A kollégiumban csak rendkívül indokolt esetben, rektori méltányossággal tartózkodhatnak hallgatók.)
  7. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
  8. Kérem az oktatókat, hogy a távoktatási időszak alatt a hallgatókkal való kapcsolattartás módjáról és a szükséges feltételek fennállásáról a később kiküldésre kerülő táblázatban küldjenek tájékoztatást a Tanulmányi Osztály részére.
  9. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.
  10. A kihirdetett veszélyhelyzet idején a főiskola épületében rendezvény nem tartható.

SZERZŐ NEVE