Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

2019. május 16.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a 2019/2020-as akadémiai évben pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés címen mesterképzési szakot indít. A képzésről Dr. Ragadics Tamás szociológust, a főiskola docensét kérdeztük.

A főiskola vezetésével már régóta tervezték szociális irányú szakképzés elindítását. Mi az az igény, amire ezzel választ szeretnének adni?

A Főiskola létrejötte és működése összekapcsolódik a Pécsi Egyházmegye igényeivel. Ez a térség a rendszerváltozás után valahogy kimaradt a gazdasági fejlődésből, ezért megvalósult
egy népességcsere, amely főként az aprófalvas térségekben érzékelhető: elmennek a képzettebbek és a motivált fiatalok, maradnak az idősek, az alulképzettek, illetve a fogyasztói társadalom vesztesei. Az Egyháznak feléjük különös küldetése van, és ez nem csak teherként jelenik meg. Egyszerűen hitelességi kérdés is, mert szükséghelyzetben a segítségnyújtásnak ki kell egészítenie a hitéleti munkát. Sőt, lehetőség a számunkra: lehetőség arra, hogy az Egyház szélesebb körben is megismertesse a keresztény értékeket, megmutassa magát a társadalomban.

Nagy hangsúlyt kap az induló szak tematikájában a segítő beszélgetés, illetve a helyes segítség. Lehet rosszul segíteni? Mit emelne ki ezzel kapcsolatban?

Igen, lehet rosszul segíteni. Lehet segíteni úgy, hogy a másikat függővé és kiszolgáltatottá tesszük. A segítségnyújtás keresztényi módja az, amikor a támogatott embert képessé tesszük arra, hogy fejlődhessen, erősödhessen, kibontakoztathassa a benne lévő lehetőségeket, kamatoztathassa a rá bízott talentumokat. Ezáltal közelebb kerül Istenhez, az embertársaihoz, és növekszik az önbecsülése is. Ez a gondolat szorosan összekapcsolódik a szubszidiaritás kérdéskörével, és a kereszténységhez kevésbé kötődő döntéshozók is fontosnak tartják, elsősorban azért, mert gazdaságos. A motiváció és személyiségfejlesztés nélküli, egyoldalúan
anyagi eszközökre alapozott segítségnyújtás beépül az emberek mindennapi megélhetési stratégiái közé. A támogatás megszűnése így katasztrofális következményekkel jár. A komplex segítségnyújtás viszont formálja a személyiséget, átalakítja az attitűdöket, s fokozatosan képessé tesz az öngondoskodásra. Így a támogatott félnek nyújtott külső segítségnyújtás egy idő után szükségtelenné válhat.

Ön szerint ebben az elméleti háttér, vagy a terepen szerzett gyakorlat fontosabb?

Azt gondolom, hogy egy nyitott, a másik ember élethelyzete és problémái iránt érdeklődő, felelősséget vállalni tudó ember felismeri azt, hogy mikor van rá szüksége a másik embernek. Ezt a készséget az emberek között végzett munkával töltött idő és a mindennapi tapasztalatokerősítik. Az elméleti képzés sem másodlagos, hiszen megalapozhat egy célzottabb,  tudatosabb, hatékonyabb segítségnyújtást. Megkímélheti a segítőt a kudarcoktól – amelyek ezen a pályán gyakran előfordulnak – és véd a kiégéstől is.

A szociális szféra felé orientálódók így is számos továbbtanulási lehetőség közül választhatnak. Milyen többletet tud nyújtani egy teológiai tartalommal is bíró képzés?

A teológiai háttér a segítő munkát egy szélesebb kontextusba helyezi. A mi odafordulásunk a rászorulók felé az Isten-tapasztalatból ered. Az Isten odafordul az esetlen, szenvedő ember felé, s magát nyújtja oda neki. Egyéni szinten, konkrétabban mindez eltérő módon jelenhet meg: jelenthet erősebb elkötelezettséget, stabilabb spirituális hátteret, nagyobb fokú tudatosságot, felelősséget.

Van helye a rászorulók szolgálatában az evangelizációnak?

Természetes van. Ebben az esetben viszont az evangelizáció eszköze sokkal inkább a példamutatás, az együttérzés és a rászorulók (szegények, idősek, betegek, elhagyottak, lelki problémákkal küszködők, kallódó fiatalok, szétesett családok, stb.) testi-lelki gondozása. Néha a leghatékonyabb segítség az, ha egyszerűen csak jelen vagyok, odafigyelek és meghallgatom a másikat.

Kiket szeretnének megszólítani?

Mindenkit, akit érdekel az egyházi vagy világi keretek között végzett segítő munka és ennek teológiai alapjai. Azokat, akik látják és megélik a segítségnyújtás fontosságát, és szeretnének hatékonyabban bekapcsolódni a feladatvállalásba. Azokat, akik már aktív munkatársak egy egyházi vagy világi intézményben, de úgy érzik, hogy szükségük van egy megerősítő háttérre. Azokat is, akik más területen tevékenykednek (például oktatás, plébániai, egyházközségi feladatok), és azt látják, hogy az a környezet, ahol élnek és dolgoznak, szükségessé teszi szociális készségeik és szakmai tudásuk fejlesztését.

Szükséges hitéleti előképzettség a jelentkezéshez?

A „Pasztorális munkatárs” mesterszak hitéleti képzés. A teológiai ismeretek kiemelt jelentőségűek munkánkban, de örömmel látunk más területről érkező jelentkezőket is. Számukra a teológiai alapokat kiegészítő kurzusok formájában biztosítjuk.

További információ a képzésről itt található. 

Szolnoki Barna