KÉPZÉS » MOBILITÁS » ERASMUS+ » Szakmai gyakorlat

SZAKMAI GYAKORLAT

1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák, EU-szervek és a magyar külképviseletek kivételével.

2. Miért érdemes szakmai gyakorlatra pályázni?

  • Magabiztos, élő nyelvtudásra és szakmai szókincsre tehet szert
  • Nemzetközi munkatapasztalatot szerezhet, szakmai kapcsolatokat építhet
  • Előnyt jelent a munkaerőpiacon

3. Támogatható tevékenységek

  • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

5. Pályázati feltételek

  • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik
  • oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a pályázat benyújtásakor
  • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
  • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam
  • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot

Learning Agreement
Student Mobility
for Traineeships

HALLGATÓI MOBILITÁSOK

Szakmai gyakorlat

Tanulmányi mobilitás

OKTATÓI/SZEMÉLYZETI MOBILITÁSOK

Oktatási célú

Képzési célú

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK