KÉPZÉS » MOBILITÁS » ERASMUS+ » Képzési célú mobilitás

KÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁS

 

1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.

Oktató kollégák, konkrét nemzetköziesítési céllal való kiutazása, pl. nemzetközi projekt előkészítése/fenntartása; partnerintézmények indokolt meglátogatása vagy új Erasmus kapcsolatok létesítése céljából.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

5. Pályázati feltételek

  • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
  • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
  • Konferencia részvétel nem támogatható!
  • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
  • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Staff mobility agreement
training

HALLGATÓI MOBILITÁSOK

Szakmai gyakorlat

Tanulmányi mobilitás

OKTATÓI/SZEMÉLYZETI MOBILITÁSOK

Oktatási célú

Képzési célú

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK