Katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA)

Mit kell tudni a szakról?

A katekéta – lelkipásztori munkatárs BA szak államilag elismert felsőfokú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.

A képzési idő három év (hat félév). Nappali és levelező tagozaton is végezhető.
A Kaposvári Egyetemen kihelyezett levelező tagozatunk működik.

A szakon az első év végén kötelező a szakirány választás: az alapértelmezett szakirány a lelkipásztori munkatárs, a katekéta szakirányt csak abban az esetben indítjuk, ha egy-egy évfolyamon és tagozaton legalább 5-6 fő erre a szakirányra akar járni.
Ennek oka, hogy a katekéta szakirány a kétciklusú (BA-ra épülő MA) hittanár-nevelőtanár képzés alapszakja volt. Azzal azonban, hogy a hittanár-nevelőtanár képzés ismét osztatlanná vált, a katekéta szakirány mint alapszak elveszítette a létjogosultságát.

A szak követelményei
2022. szeptember előtt kezdő hallgatóknak

A szak követelményei

Képzési mintaterv

Az általa nyerhető végzettségnél többet, jobbat kínál a hittanár-nevelőtanár szak. Azok kedvéért azonban (elsősorban levelező tagozaton), akik rövidebb idő alatt szeretnének hittan oktatására jogosító végzettséget szerezni, továbbra is lehetővé tesszük a katekéta szakirány végzését, de azzal a feltétellel, hogy egy-egy évfolyamon legalább minimális létszámú csoport jöjjön össze

A szakot állami ösztöndíjasként és önköltséges formában is el lehet végezni.

A teológia szakra közvetlenül a főiskolán lehet jelentkezni, a jelentkezési anyagot minden évben május 31-ig kell a főiskolán leadni, vagy a főiskola címére elküldeni.

 

Mi a szak célja?

A szak célja, hogy a hallgatók a teológia alapjairól felsőfokú ismereteket szerezzenek, és ennek birtokában képesek legyenek részt venni az egyház szolgálatában.

A lelkipásztori munkatárs szakirány az alapismereteken felül a lelkipásztorkodással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket ad. Ezen a szakirányon kisegítő plébániai lelkipásztori munkatársakat képzünk, akik egy-egy plébánián liturgikus feladatok ellátásával, betegek látogatásával, áldoztatásával, szervezési és hivatali teendők elvégzésével, stb. segítik a lelkipásztorok munkáját.

A katekéta szakirány az alapismereteken felül hitoktatásra készít fel: a törzsanyagot itt pedagógiai, pszichológiai tárgyak és oktatási gyakorlatok egészítik ki. A szak célja, hogy felsőfokú hitéleti végzettséggel és szakképzettséggel lássa el a hitoktatásban tevékenykedőket. Hosszabb távon azonban e szak helyét fokozatosan átveszi a hittanár-nevelőtanár szak, amely a hitéleti szakképzettség mellett pedagógus végzettséget is ad.

Annak, akinek van kedve még tanulni, a szak elvégzését követően jelentkezhet teológia MA szakra. A katekéta szakon teljesített kurzusait beszámítjuk, így kb. három év alatt magasabb, MA szintű végzettséget szerezhet.

 

Milyen tárgyakat tanulnak katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon?

Ez a szak a teológiai ismereteket három évbe sűríti, ennek megfelelően

  • az első évben az alapozó és tudományági kurzusok mellett elkezdődik a szakági tárgyak oktatása is
  • a második és a harmadik évben egyszerre a hallgatók egyszerre tanulnak forrásismereti és rendszerező tárgyakat is, valamint ekkor kerül sor a szakirány kurzusainak elvégzésére is.

A tanulmányok ütemezése különbözik aszerint, hogy valaki páratlan vagy páros évben kezdi meg a tanulmányait:

 

„A” évvel kezdők tanterve
„B” évvel kezdők tanterve