Hittanár-nevelőtanár másod (MA)

Hittanár-nevelőtanár levelező másoddiplomás MA szak

 

A 2017 SZEPTEMBERÉTŐL INDULÓ TANÉVBEN ÚJRA LEHETŐSÉG NYÍLIK ARRA, HOGY

 • főiskolai hittanár, teológus (1)
 • teológia MA (2)
 • főiskolai, egyetemi vagy MA szintű szakos tanári, vagy gyógypedagógus (3)
 • pedagógus szakképzettségű (óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus) (4)

DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK LEVELEZŐ TAGOZATON, RÁKÉPZÉSSEL 1, 2 VAGY 2,5 ÉV ALATT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR MA SZINTŰ DIPLOMÁT SZEREZZENEK.

A képzés által megszerezhető végzettség:

 • az elérhető legmagasabb, tehát MA szintű (= legmagasabb bérkategória)
 • minden iskolatípusban hitoktatásra képesítő (érettségiztetésre is jogosít)
 • pedagógiai szakképzettséget is adó (pedagógus végzettséghez kötött munkakörök betöltésére jogosító)

Akiknek van még támogatható félévük, a képzést ingyenesen, állami ösztöndíjjal végezhetik. Ezt a Tanulmányi Iroda egyedileg megvizsgálja, de az esetek nagy részében a teljes képzés (vagy legalább egy része) támogatható!

A szakra való felvételhez B2 szintű (középfokú C) nyelvvizsgával kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos mentességi lehetőségekről feltétlenül érdeklődjön a Tanulmányi Irodán!

 • A hitéleti végzettséggel rendelkezők (1)-(2) képzési ideje 2 félév (1 év)
 • A szakos tanári végzettséggel rendelkezők (3) képzési ideje 4 félév (2 év)
 • A pedagógus szakképzettséggel rendelkezők (4) képzési ideje 5 félév (2,5 év).

 

Ettől függetlenül az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzésbe is be lehet kapcsolódni (a korábban teljesített kreditek átváltásával), de az a) csak nappali tagozaton teljesíthető; b) általában hosszabb idő alatt végezhető el. A katekéta-lelkipásztori munkatárs BA és a kántor BA diplomával csak a nappali osztatlan hittanár-nevelőtanár képzésbe lehet bekapcsolódni kreditbeszámítással.

A képzésről részletesebb tájékoztatást a főiskola honlapja (pphf.hu), illetve a Tanulmányi Iroda ad (to@pphf.hu; telefonon: 06 20 333 11 33 #16-os mellék; személyesen a főiskolán munkaidőben, 8-16 h között).

Ahhoz, hogy a tanulmányi iroda pontos és Önre szabott tájékoztatást tudjon adni, kérjük, hogy előtte e-mailben írják meg:

 • mettől-meddig végeztek felsőfokú tanulmányokat,
 • államilag támogatott vagy költségtérítéses formában tanultak-e,
 • mi a diplomájukban szereplő szakképzettség, mikor bocsátották ki a diplomát,
 • van-e középfokú nyelvvizsgájuk, ha nincs, rendelkeznek-e valamilyen nyelvből tudással.

Továbbá szkenneljék be és mellékletként küldjék el a leckekönyveiket.

 

FONTOS!

Az így megszerezhető végzettség új diplomaszerzésnek minősül, és ezzel a 277/1997 (XII. 22.) sz. Korm. rendelet 4-5. §§-nak megfelelően a pedagógus teljesíti a 7 évenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségét.

Továbbá a Pécsi Egyházmegye hitoktatói számára az aktív hallgatói félévekben a Hitoktatási Konzultációs Iroda az maximálisan elvárt 30 szakmai pontot jóváírja.

Mellékletek:
A képzés törvényi háttere, felépítése

Hittanár-nevelőtanár szak követelményei