Oktatók

Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Dr. Kovács Gusztáv

rektor
tanszékvezető főiskolai tanár

doktori fokozat, Universität Wien (2008)
Habilitáció, PTE (2015)

oktatott tárgyai:
ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika, gyakorlati teológia

mtmt

e-mail: rektor@pphf.hu

 

 

Dr. Kvanduk Frigyes

főiskolai docens

oktatott tárgyai:
újkori filozófiatörténet, ontológia, ismeretelmélet, antropológia, teodícea

SZüCS ATTILA ANDRÁS

tanársegéd

okleveles szociálpolitikus, szakvizsgázott szociálpolitikus, okleveles teológus, PTE Filozófiai Doktori Iskola PhD hallgató

oktatott tárgyai:
logika, családvédelem, szociális gondoskodás története

e-mail: szucs.attila.andras@me.com

Dr. Ragadics Tamás

főiskolai docens, óraadó oktató,
egyetemi tanársegéd (PTE)

doktori fokozat PhD, PTE (2016)

oktatott tárgyai:
szociológia, népismeret, inkulturáció

mtmt

e-mail: ragadicstamas@gmail.com

Egyháztörténelem Tanszék

Csonta István

tanársegéd
megbízott tanszékvezető

oktatott tárgya:
egyháztörténelem

e-mail: istvan.csonta@gmail.com

Szentírástudományi Tanszék

Dr. Nyúl Viktor

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis

mtmt

e-mail: nyviktor@yahoo.de

Dr. Lukács Ottilia

adjunktus

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2017)

oktatott tárgyai:
ószövetségi bevezető, ószövetségi egzegézis, héber

mtmt

e-mail: ottilia.lukacs@yahoo.com

Szisztematikus Teológia Tanszék

Dr. Tamás Roland

tanszékvezető főiskolai docens
Szisztematikus Teológia Tanszék

doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

oktatott tárgyai:
dogmatika

mtmt

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

Orova Csaba

főiskolai tanársegéd

teológiai licenciátus

oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

mtmt

e-mail: csaba.orova@gmail.com

Alkalmazott Teológia Tanszék

Dr. Kajtár Edvárd

főiskolai docens

oktatott tárgya:
liturgika

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

oktatott tárgyai:
egyházjog, egyházi gazdálkodás, egyházigazgatás

mtmt

Pedagógia-Katekétika-Pszichológia Tanszék

Dr. Tiringer Aranka

tanszékvezető főiskolai docens
Pedagógia-Kateketika Tanszék

doktori fokozat PhD, PTE (2011)

oktatott tárgyai:
pszichológia

mtmt

e-mail: tiringer.aranka@pphf.hu

Dr. Csonta Réka

főiskolai adjunktus

oktatott tárgyai:
oktatástan, neveléstan, hittan szakmódszertan, didaktika szeminárium, kateketika 1, kateketika 2

e-mail: csonta.reka@pphf.hu

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum