Oktatók

Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Dr. Kovács Gusztáv

rektor
tanszékvezető főiskolai tanár

Doktori fokozat, Universität Wien (2008)
Habilitáció, PTE (2015)

Oktatott tárgyai:
ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika, gyakorlati teológia

e-mail: rektor@pphf.hu

Dr. Kvanduk Frigyes

főiskolai docens

Oktatott tárgyai:
újkori filozófiatörténet, ontológia, ismeretelmélet, antropológia, teodícea

SZüCS ATTILA ANDRÁS

tanársegéd

okleveles szociálpolitikus, szakvizsgázott szociálpolitikus, okleveles teológus, PTE Filozófiai Doktori Iskola PhD hallgató

Oktatott tárgyai:
logika, családvédelem, szociális gondoskodás története

Ragadics Tamás

óraadó oktató,
egyetemi tanársegéd (PTE)

Oktatott tárgyai:
szociológia, népismeret, inkulturáció

e-mail: ragadicstamas@gmail.com

Egyháztörténelem Tanszék

Csonta István

tanársegéd
megbízott tanszékvezető

Oktatott tárgya:
egyháztörténelem

e-mail: istvan.csonta@gmail.com

Szentírástudományi Tanszék

Dr. Nyúl Viktor

tanszékvezető főiskolai docens

Doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

Oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis

e-mail: nyviktor@yahoo.de

Dr. Lukács Ottilia

adjunktus,

Doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2017)

Oktatott tárgyai:
ószövetségi bevezető, ószövetségi egzegézis, héber

e-mail: ottilia.lukacs@yahoo.com

Szisztematikus Teológia Tanszék

Dr. Tamás Roland

tanszékvezető főiskolai docens

Szisztematikus Teológia Tanszék

Doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

Oktatott tárgyai:
dogmatika

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

Dr. Takács Gábor

tanszékvezető főiskolai docens

Doktori fokozat PhD, Budapest (2015)

Oktatott tárgyai:
erkölcsteológia, szociálteológia

e-mail: gtakacs@pphf.hu

Orova Csaba

főiskolai tanársegéd

teológiai licenciátus

Oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

e-mail: csaba.orova@gmail.com

Alkalmazott Teológia Tanszék

Dr. Görföl Tibor

tanszékvezető főiskolai docens

Alkalmazott Teológia Tanszék

Doktori fokozat, PhD Budapest (2011)

Oktatott tárgyai:
dogmatika, patrológia, dogmatörténet, keresztény lelkiség

e-mail: gorfol.tibor@gmail.com

Dr. Kajtár Edvárd

főiskolai docens

Oktatott tárgya:
Liturgika

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

Oktatott tárgyai:
egyházjog, egyházi gazdálkodás, egyházigazgatás

Pedagógia-Kateketika Tanszék

Dr. Tiringer Aranka

tanszékvezető főiskolai docens

Pedagógia-Kateketika Tanszék

Doktori fokozat PhD, PTE (2011)

Oktatott tárgyai:
pszichológia

e-mail: 2tiara2@gmail.com

Sipos Edit

tanársegéd

Oktatott tárgyai:
pedagógia, didaktika, kateketika

e-mail: esiposka@gmail.com

Dr. UDVARDY GYÖRGY

főiskolai docens

Oktatott tárgya:
kateketika

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum