Oktatók

Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Dr. Kovács Gusztáv

rektor
tanszékvezető egyetemi tanár

doktori fokozat, Universität Wien (2008)
Habilitáció, PTE (2015)

oktatott tárgyai:
ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika

mtmt | CV

e-mail: rektor@pphf.hu

 

 

Dr. Kvanduk Frigyes

főiskolai docens

oktatott tárgyai:
újkori filozófiatörténet, ontológia, ismeretelmélet, antropológia, teodícea

SZüCS ATTILA ANDRÁS

tanársegéd

okleveles szociálpolitikus, szakvizsgázott szociálpolitikus, okleveles teológus, PTE Filozófiai Doktori Iskola PhD hallgató

oktatott tárgyai:
logika, családvédelem, szociális gondoskodás története, szociális esettanulmányok, szociális ellátórendszer

mtmt | CV

e-mail: szucs.attila.andras@me.com

Dr. Ragadics Tamás

főiskolai docens, óraadó oktató,
egyetemi tanársegéd (PTE)

főiskolai docens, egyetemi adjunktus (PTE)
doktori fokozat (PhD) – 2016 (PTE)
szociológus (2003 – PTE)
hittanár (2004 – PPHF)

oktatott tárgyai:
szociológia, népismeret, inkulturáció

mtmt | CV

e-mail: ragadicstamas@gmail.com

Egyháztörténelem Tanszék

Dr. Csonta István

adjunktus
megbízott tanszékvezető

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2020)

oktatott tárgya:
egyháztörténelem

mtmt | CV

e-mail: csonta.istvan@pphf.hu

Szentírástudományi Tanszék

Dr. Lukács Ottilia

rektorhelyettes
tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2017)

oktatott tárgyai:
ószövetségi bevezető, ószövetségi egzegézis, héber

mtmt | CV

e-mail: lukacs.ottilia@pphf.hu

Dr. Nyúl Viktor

főiskolai docens

doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis

mtmt | CV

e-mail: nyul.viktor@pphf.hu

Szisztematikus Teológia Tanszék

Dr. Tamás Roland

tanszékvezető főiskolai docens
Szisztematikus Teológia Tanszék

doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

oktatott tárgyai:
dogmatika

mtmt | CV

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

Orova Csaba

főiskolai tanársegéd

teológiai licenciátus

oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

mtmt | CV

e-mail: csaba.orova@gmail.com

Alkalmazott Teológia Tanszék

Dr. Kajtár Edvárd

főiskolai docens,
tanszékvezető

oktatott tárgya:
liturgika

mtmt | CV

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

teológiai licenciátus,
Pontificia Universita Gregoriana (2020)

oktatott tárgyai:
morális, egyházjog, egyházi gazdálkodás, egyházigazgatás

mtmt | CV

e-mail: szep.attila@pphf.hu

 

Pedagógia-Katekétika-Pszichológia Tanszék

Dr. Tiringer Aranka

tanszékvezető főiskolai docens
Pedagógia-Kateketika Tanszék

doktori fokozat PhD, PTE (2011)

oktatott tárgyai:
pszichológia

mtmt | CV

e-mail: tiringer.aranka@pphf.hu

Jákyné dr. Csonta Réka

főiskolai adjunktus

oktatott tárgyai:
oktatástan, neveléstan, hittan szakmódszertan, didaktika szeminárium, kateketika 1, kateketika 2

mtmt | CV

e-mail: csonta.reka@pphf.hu

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK