Oktatók

Dr. Kovács Gusztáv

rektor, tanszékvezető főiskolai tanár

Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Doktori fokozat, Universität Wien (2008)
Habilitáció, PTE (2015)

Oktatott tárgyai:
ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika, gyakorlati teológia

e-mail: rektor@pphf.hu

Ragadics Tamás

óraadó oktató,
egyetemi tanársegéd (PTE)

Oktatott tárgyai:
szociológia, népismeret, inkulturáció

e-mail: ragadicstamas@gmail.com

Sipos Edit

tanársegéd

Oktatott tárgyai:
pedagógia, didaktika, kateketika

e-mail: esiposka@gmail.com

Dr. Tamás Roland

tanszékvezető főiskolai docens

Szisztematikus Teológia Tanszék

Doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

Oktatott tárgyai:
dogmatika

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

Dr. Görföl Tibor

tanszékvezető főiskolai docens

Alkalmazott Teológia Tanszék

Doktori fokozat, PhD Budapest (2011)

Oktatott tárgyai:
keresztény lelkiség

e-mail: gorfol.tibor@gmail.com

Dr. Nyúl Viktor

tanszékvezető főiskolai docens

Szentírástudományi Tanszék

Doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

Oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis

e-mail: nyviktor@yahoo.de

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

Oktatott tárgyai: egyházjog

e-mail: N/A

Dr. Kvanduk Frigyes

főiskolai docens

Oktatott tárgyai:
újkori filozófiatörténet, ontológia, ismeretelmélet, antropológia, teodícea

e-mail: N/A

Orova Csaba

főiskolai tanársegéd

teológiai licenciátus

Oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

e-mail: csaba.orova@gmail.com

Dr. Takács Gábor

tanszékvezető főiskolai docens

Doktori fokozat PhD, Budapest (2015)

Oktatott tárgyai:
erkölcsteológia, szociálteológia

e-mail: gtakacs@pphf.hu

Dr. Tiringer Aranka

tanszékvezető főiskolai docens

Pedagógia-Kateketika Tanszék

Doktori fokozat PhD, PTE (2011)

Oktatott tárgyai:
pszichológia

e-mail: 2tiara2@gmail.com

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

INFORMÁCIÓK

GYIK
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum