Szervezeti felépítés

A főiskola alapítója
és fenntartója:
Pécsi Egyházmegye
7621 Pécs, Dóm tér 2.

Megyéspüspök:
Felföldi László

A főiskola rektora:
Dr. Kovács Gusztáv

A főiskola rektorhelyettese:
Dr. Lukács Ottilia

A főiskola szenátusa:

Dr. Kovács Gusztáv (elnök)
Máger Róbert (a fenntartó képviseletében)

Dr. Csonta István, Jákyné Dr. Csonta Réka, Dr. Kajtár Edvárd, Dr. Kovács Gusztáv, Dr. Kvanduk Frigyes, Dr. Lukács Ottilia, Dr. Nyúl Viktor, Orova Csaba, Dr. Ragadics Tamás, Szép Attila, Szücs Attila András, Dr. Tamás Roland és Dr. Tiringer Aranka

A szenátus titkára:

Tanszékvezetők Tanácsa:
Dr. Kovács Gusztáv tanszékvezető (EMTI Tanszék), Dr. Nyúl Viktor (Szentírástudományi Tanszék), Dr. Tamás Roland (Szisztematikus Teológia Tanszék), Dr. Kajtár Edvárd (Alkalmazott Teológia Tanszék) és Dr. Tiringer Aranka (Pedagógia-Pszichológia-Kateketika Tanszék)

Főtitkár:

Gazdasági Iroda:
Tóthné Csikós Virág Zsuzsanna
Élő Kincső

Tanulmányi iroda:
Regölyi-Goján Dóra
Dr. Somodi Imre
Kuti Veronika

Könyvtár:
Élő Kincső
Regölyi-Goján Dóra

Erasmus+, CEEPUS
Kuti Veronika
koordinátor

Kollégium:
Kuti Veronika
kollégiumvezető

Informatika:
Tarjányi József

Gondnokság:
Kachovetz Gábor
Véghné Gondos Ágnes

Bizottságok
2020. november
5 2023. november 4.

Tanulmányi Bizottság

elnk: Dr. Csonta István
tagjai: Dr. Lukács Ottilia s Dr. Tiringer Aranka

Kreditátviteli Bizottság

elnk: Dr. Tamás Roland
tagja
i: Dr. Nyl Viktor s Dr. Csonta István

Diákjuttatási s Kollgiumi Bizottság

elnk: Orova Csaba
tagjai: Dr. Lukács Ottilia, Jákyné Dr. Csonta Rka és Dr. Ragadics Tamás

Fegyelmi Bizottság

elnk: Dr. Kajtár Edvárd
tagja
i: Jákyné Dr. Csonta Rka s Szcs Attila András

Fellbrálati Bizottság

elnk: Dr. Kvanduk Frigyes
tagjai: Dr. Ragadics Tamás, Dr. Lukács Ottilia és Dr. Tamás Roland

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK