Szervezeti felépítés

A főiskola alapítója
és fenntartója:
Pécsi Egyházmegye
7621 Pécs, Dóm tér 2.

Megyéspüspök:
Felföldi László

A főiskola rektora:
Dr. Kovács Gusztáv

A főiskola rektorhelyettese:
Szép Attila

A főiskola szenátusa:

Dr. Kovács Gusztáv (elnök)
Máger Róbert (a fenntartó képviseletében)

Dr. Csonta István, Jákyné Dr. Csonta Réka, Dr. Kajtár Edvárd, Dr. Kovács Gusztáv, Dr. Kvanduk Frigyes, Dr. Lukács Ottilia, Dr. Nyúl Viktor, Orova Csaba, Dr. Ragadics Tamás, Szép Attila, Szücs Attila András, Dr. Tamás Roland és Dr. Tiringer Aranka

A szenátus titkára:
Szücs Petra

Tanszékvezetők Tanácsa:
Dr. Kovács Gusztáv tanszékvezető (EMTI Tanszék), Dr. Nyúl Viktor (Szentírástudományi Tanszék), Dr. Tamás Roland (Szisztematikus Teológia Tanszék), Szép Attila (Alkalmazott Teológia Tanszék) és Dr. Tiringer Aranka (Pedagógia-Pszichológia-Kateketika Tanszék)

Főtitkár:
Szücs Petra

Gazdasági Iroda:
Tóthné Csikós Virág Zsuzsanna
Kollár-Élő Kincső

Tanulmányi iroda:
dr. Visegrádyné Novák Zsuzsanna
Regölyi-Goján Dóra

Könyvtár:
Kollár-Élő Kincső
Regölyi-Goján Dóra

Erasmus+, CEEPUS
dr. Visegrádyné Novák Zsuzsanna
koordinátor

Kollégium:
Orova Csaba
kollégiumigazgató

Informatika:
Tarjányi József

Gondnokság:
Kachovetz Gábor
Véghné Gondos Ágnes

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK