Hitoktatói tanfolyam

2015. június 22.

Hat napos (60 órás) intenzív hitoktatói tanfolyam indul 2015. augusztus végén a főiskolán pedagógus végzettséggel rendelkező hitoktatóknak.

A tanfolyam célja, hogy azok az óvópedagógusi, tanítói, tanári végzettséggel rendelkező hitoktatók, akiknek nincs sem hitéleti felsőfokú, sem teológiai tanfolyami végzettségük, megfeleljenek a Köznevelési törvény 32. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott képzettségi feltételeknek, és ezzel folytathassák hitoktatói munkájukat.

A tanfolyamot augusztus végén tartjuk meg: augusztus 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) és augusztus 24-25-26. (hétfő-kedd-szerda), az órák mindegyik napon 8.30-tól 18 óráig tartanak.

A tanfolyamra kizárólag pedagógus végzettséggel rendelkező aktív hitoktatók jelentkezhetnek. A tanfolyamot a főiskola legalább 6 fő jelentkezése esetén indítja el. Jelentkezni a jelentkezési lap beküldésével lehet, a beküldési határidő: július 15.

A tanfolyam díja 47.800 Ft, amit augusztus 12-ig kell a főiskolának átutalni a 10300002-24645447-00003285 sz. bankszámlára.

A képzés 12 öt tanórás blokkból épül fel (a résztvevők naponta két blokkot teljesítenek): 11 alkalommal a blokkon belül az első három óra teológiai szakági ismereteket összefoglaló előadás, az utolsó két óra pedig szeminárium jellegű; az adott szakági ismeretek hitoktatásbeli megjelenítéséről, didaktikai szempontjairól szól. Minden blokkban a szakági ismereteket követően a hallgatók az elhangzottak alapján feladatlapot töltenek ki. Az egyes feladatlapok megoldásával 20-20 pontot lehet szerezni. A 12. blokk mikrotanítási gyakorlat: a csoport minden tagja választott vagy kijelölt témából mintaórát tart. Erre a feladatra is 0-20 pontot lehet kapni.

A tanfolyamot az végzi el sikeresen, aki a 12 feladatelemből legalább 121 pontot gyűjt össze. A tanfolyam elvégzéséről a főiskola igazolást állít ki.

Egy-egy tanfolyami nap tervezett órarendje:

 

DÉLELŐTT

8.30-9.40
szaktudományos másfél óra

9.40-9.50
szünet

9.50-10.55
szaktudományos másfél óra

10.55-11.15
teszt megírása

11.15-11.25
szünet

11.25-12.55
katekézis két óra

 

12.55-13.30
ebédszünet

 

DÉLUTÁN

13.30-14.40
szaktudományos másfél óra

14.40-14.50
szünet

14.50-15.55
szaktudományos másfél óra

15.55-16.15
teszt megírása

16.15-16.25
szünet

16.25-17.55
katekézis két óra

A képzés tematikája:

 

Augusztus 17. hétfő
Délelőtt: Keresztény világnézet (Kvanduk Frigyes) + kateketikai feldolgozás
Délután: Keresztény emberkép (Kovács Gusztáv) + kateketikai feldolgozás

 

Augusztus 18. kedd
Délelőtt: Fundamentálteológiai alapvetés (Gesztesy András) + kateketikai feldolgozás
Délután: Ószövetségi bibliaismeret (Cziglányi Zsolt) + kateketikai feldolgozás

 

Augusztus 19. szerda
Délelőtt: Újszövetségi bibliaismeret (Nyúl Viktor) + kateketikai feldolgozás
Délután: Egyháztörténeti alapismeretek (Varga Szabolcs) + kateketikai feldolgozás

 

Augusztus 24. hétfő
Délelőtt: Dogmatikai alapvetés 1. (krisztológia, trinitológia) (Orova Csaba) + kateketikai feldolgozás
Délután: Dogmatikai alapvetés 2. (szentségtan, kegyelemtan, eszkatológia) (Tamás Roland) + kateketikai feldolgozás

 

Augusztus 25. kedd
Délelőtt: Morálteológiai alapvetés (Takács Gábor) + kateketikai feldolgozás
Délután: Liturgikus ismeretek (Horváth István) + kateketikai feldolgozás

 

Augusztus 26. szerda
Délelőtt: A katekézis és az evangelizáció teológiája (Sipos Edit) + kateketikai, evangelizációs elvek és eljárások
Délután: A hallgatók mikrotanításai