Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen

2018. május 14.

2018-ban is megrendezésre került az Opolei Nyári Egyetem, melyen főiskolánkat kilenc hallgató képviselte.

A kurzus témája a Bioetika különböző kultúrákban és vallásokban (Bioethics in different cultures and religions) volt, melyen a pécsi a diákokon kívül lengyel, cseh és román hallgatók vettek részt.

A program Dr. Kovács Gusztáv és Szücs Attila előadásával vette kezdetét, melyben az orvoslás és a hit közötti szoros kapcsolatot mutatták be, továbbiakban szó volt a reprodukciós orvoslás erkölcsi kérdéseiről és a béranyaság problémájáról.

Dr. Ragadics Tamás előadásaiban az európai kulturális, vallásgyakorlati különbségekről és a fogyasztói társadalom vallási jelenségeiről beszélt, valamint a szociális segítségnyújtás során felmerülő morális dilemmákról beszélt.

Dominik Opatrný, az Olmützi Egyetem erkölcsteológia professzora előadásaiban az apagyilkosság jelenségét mutatta be, illetve papiruszos forrásokon keresztül ismerhették meg a hallgatók az antikvitásban élő vakok életét.

Marek Lis a számítástechnikai eszközök mindennapi életünket befolyásoló hatására és az átlagembernek a nagy informatikai cégekkel szembeni kiszolgáltatottságára hívta fel a figyelmet.

 

A szemináriumok egytől egyig interaktívak voltak.

A hallgatók csoportos munkában, szituációs játékokban és feladatokban közelíthették meg az előadások témáit.

Kulturális események is színesítették a nyári egyetem programját. Krakkó gyönyörű városa mellett a Łagiewniki Isteni Irgalmasság Bazilikát tekintettük meg, majd este finom grillvacsorával vártak minket a szervezők meghitt erdei környezetben.

Rimai Bálint, 1. évf.