GYÁSZHÍR

2023. május 26.

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében tudatjuk, hogy kollégánkat, Boda Miklósné dr. Szepes Zsuzsannát 2023. május 23. napján, életének 82. évében az Úr magához szólította. 

Zsuzsa néni, ahogyan a hallgatók szólították, több mint egy évtizeden keresztül szervezte és vezette főiskolánk könyvtárát. Szelíd példamutatásával teológus hallgatók generációit vezette a könyvek szeretetére.

Imádkozunk Zsuzsa néniért, hogy Teremtőjéhez megtérve megtalálja nevét az élet könyvében!