Fiatalok az egyházban

2020. február 20.

Hogyan tudja megszólítani az Egyház a fiatalokat? Mit keresnek a fiatalok az életükben, amit az egyházban megtalálhatnak? Egyáltalán miért problémás az X, Y, Z és alfa generáció tagjainak helyzete az egyházon belül? Milyen megoldások léteznek, és mit tanulhatunk belőlük? Február 14. napján reggel Európa különböző pontjairól érkező előadók és számos érdeklődő gyülekezett a Dóm Kőtárban, hogy ezeket a kérdéseket feszegessék a „The Youth and the Church” címmel megrendezett nemzetközi konferencián. Az előadásokról szóló összefoglaló következik, egy résztvevő hallgató szemével. Mivel a konferencián elhangzottak egységes egésszé álltak össze, csak az egyes gondolatok mellett tüntetem fel az előadók nevét.

Sok szempontból tűnhet úgy, hogy a fiatalok (a legjobb esetben is) érdektelenek az egyházzal kapcsolatban. Templomainkban az átlagéletkor nem a húszhoz közelít, így felmerül a kérdés: mi tartja távol a fiataljainkat? A közelebbi vizsgálódás során azonban számos olyan helyzetet találhatunk, ahol a fiatalok pozitívan válaszolnak a hívásra, vagy éppenséggel annak kezdeményezőivé válnak.

Ilyen esetek pedig vannak bőven. Környezetünkben is több keresztény közösség létezik egyetemista fiataloknak – ez a modell ugyanúgy működik itthon (Geiszelhardt Sára), Erdélyben (Csonta István), Szlovákiában (Jozef Zuffa) és Németországban (Anna Maria Riedl) is. Izgalmas példaként említhetjük a francia ifjúság (Gregoire Catta SJ) helyzetét is, akik nagy számban kapcsolódnak be a Karitász munkájába. Számukra a karitatív munka hitbeli dimenziója nyílik meg, ami forrássá válhat az életükben. Itt az Egyház egy már meglévő igényt csatornázott a megfelelő irányba. Támaszkodhatunk német mintára az állami gondozottak hosszabb távú szolgálatában a „kontextusból kiemelés” terápiás módszerre (Botár István), amely elveszett fiatalok számára ad reményt. De nem kell messzire menni az értelmes példákért: a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán is előtérben vannak a fiatalok. A jövő Egyházának laboratóriumaként (Kovács Gusztáv) kínál utat és lehetőségeket a hivatásukra készülő teológusoknak, katekétáknak és hittanároknak.

A konferencián bemutatott pillanatképek egy kollázzsá állnak össze: Egyházunk sok ponton találkozik a fiatalok érdeklődésével, és igényeivel. Az életre szóló döntések meghozatala, a teremtésvédelem (Ürge Dóra), a szociális elkötelezettség, a közösséghez tartozás mind eleven téma az ifjúság számára. Valódi lokális kezdeményezésekkel és értékközpontú kommunikációval (Ragadics Tamás) minden esetben kiderül, hogy nem csak az Egyháznak van szüksége a fiatalokra, hanem a fiataloknak is az Egyházra.

Szolnoki Barna

Képgaléria Szanyi Norbert, PPHF