Felvételi 2021

2021. január 22.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a 2021/22-es akadémiai évben is ösztöndíjas helyekkel és gazdag tanulmányi kínálattal hívja az egyházi, oktatási és szociális tanulmányok iránt érdeklődőket. A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve ösztöndíjas szakpáros képzésekre várjuk leendő hallgatóinkat.

Szakpáros képzéseink:

Milyen szakokkal lehet párosítani a hittanár-nevelőtanár (osztatlan MA) szakot?

 • magyartanár
 • történelem és állampolgári ismeretek tanára
 • angol nyelv és kultúra tanára
 • német nyelv és kultúra tanára
 • média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • földrajztanár
 • testnevelő tanár
 • matematikatanár
 • fizikatanár
 • kémiatanár
 • biológiatanár
 • ének-zene, művésztanár tanár

Az első öt szakot a PTE-BTK-val, az utolsó hét szakot a PTE-TTK-val illetve a PTE-MK-val együttműködve lehet elvégezni. A tanárképzést a PTE Tanárképző Intézete végzi.

Jelentkezési határidő (a felvi.hu-n keresztül – https://m.felvi.hu/ffta/!Mobil_FFT/index.php/fft/index/58, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oldalán): 

2021. február 15.

Egyszakos képzéseink:

Lehet-e a hittanár-nevelőtanár szakot önálló szakként végezni? Igen!

Önálló szakjaink:

A szakokat nappali és levelezős rendben egyaránt meghirdetjük. (Kivételt képez a pasztorális tanácsadás-szervezetfejlesztés szak, amelyet csak levelezős formában hirdetünk meg.)

Jelentkezési határidő (közvetlenül a főiskolán): 2021. június 10.

Bízunk benne, hogy 2021 szeptemberétől te is csatlakozol a főiskola közösségéhez! Sikeres jelentkezést és felvételit kívánunk!