Évkezdő lelkigyakorlat Máriagyűdön

2018. szeptember 7.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola nappali tagozatos hallgatói Máriagyűdön vettek részt tanévkezdő lelkigyakorlaton, melyen közel 50 nappali tagozatos hallgató vett részt.

A megérkezést követően Dr. Kovács Gusztáv, a főiskola rektora és Orova Csaba a főiskola Szisztematikus Teológia Tanszékének tanára köszöntötte a résztvevőket.

A bemutatkozó játékos feladat a kiindulópontját az Efezusi levélből vett idézet adta, „Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban” (Ef 5,8), mely egyben a lelkigyakorlat mottójául is szolgált. Az esti szentmisét Dr. Udvardy György megyéspüspök mutatta be, akitől a közös vacsorát követően pedig szabadon kérdezhették a főiskola hallgatói.

A lelkigyakorlat második napján Dr. Nyúl Viktor atya, a főiskola Szentírástudományi Tanszékének vezetője tartotta az elmélkedéseket. melyek központjában az alapítás ismert igéje állt: „ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre” (Lk 22,19; 1Kor 11,24-25). Az elmélkedések között kellő idő jutott a szent csend tartására és az egyéni elmélkedésre. A délutáni elmélkedéseket a rózsafüzér és szentségimádás zárta, melyet gitár és énekkíséret színesített.

Az esti szentmisét követően főiskolánk tanárai mutatkoztak be egy-egy személyes történeten keresztül. Az új kollégák közül itt találkozott első ízben a hallgatókkal a Leuveni Katolikus Egyetemről érkező Csonta István, aki szeptembertől az egyháztörténeti tárgyakat fogja oktatni a főiskolán.

A zárónap elmélkedéseinek témája a hivatás volt. Viktor atya Szent II. János Pál pápát idézve buzdította a hallgatókat: „Ha úgy érzitek ív titeket az Úr, bátran mondjatok rá igent!” A lelkigyakorlat rózsafüzérrel és rövid hálaadással zárult.