Érseki Utasítás a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola számára

2020. március 28.

A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 41/2020. (111.11.) Kormány rendelet az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése szerint tizenöt napig marad hatályban, és 2020. március 27. napján hatályát veszti. Tekintettel arra, hogy ezt a rendelkezést még nem sikerült az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbítani, ezért Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó fenntartói hatáskörében a következő utasításokat teszi.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében szabályozott jogkörben a nem állami felsőoktatási intézmény Fenntartója dönthet a hallgatók részére bevezetett látogatási tilalom további fenntartásáról, mindaddig, amíg a járványhelyzet ezt megköveteli.

Dr. Udvardy György a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola fenntartójaként elrendelte a koronavírus-járvány okán 2020. március 11. napján meghozott rendelkezések további betartását. Ennek értelmében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán a 2020. március 27. napjától kezdődő időszakban is alkalmazni kell a vonatkozó Rektori Utasításokban és hallgatói tájékoztatóban foglaltakat.