Előadás a Palacký Egyetem teológiai karán

2024. január 27.

Az alamóci Palacký Egyetem teológiai karán jártam, mely Morvaország legrégebbi egyeteme. 1573-ban alapították a jezsuiták.

Egy régi barátom hívott meg, hogy előadást tartsak egy kutatócsoport számára. Eduard Fiedler tanár úr a cseh szellemi élet egyik ígéretes gondolkodója, nagy tehetségű teológus, aki sokat tud hazájában működött földalatti mozgalom teológiai és politikai hátteréről a szentháromságos teológiai egyik nemzetközi szinten is jegyzett szakértője.

Dr. Fiedler számos fontos publikációt jegyez ez utóbbi témában, tagja s vezetője egy fiatalokból álló, nagyon lelkes és tevékeny kutatócsoportnak. Kérésükre a realista fenomenológia és a szentháromságos ontológiai kutatások közös pontjait igyekeztem megvilágítani, Főként Josef Seifert és von Hildebrand, valamint Mezei Balázs munkássága nyomán.

Szép élmény volt számomra, hogy a szeminárium helyszíne épp az a szoba volt az egyetemen, ahol az elegáns üveges szekrények egykori mesterem, Peter J. McCormick professzor elajándékozott, csodálatosan gazdag könyvtárát rejtették. 
Másnap alkalmunk adódott számos közös terv kidolgozására, így megvitattuk az Albert Verlag szentháromságos ontológiáról szóló könyvsorozatának következő kötetét, Fiedler tanár úr részvételét főiskolánk készülő új folyóiratában (CETR). Pontosabban meghatároztuk, milyen cikket írjon a Religions folyóirat különszámába, valamint nagy segítséget kaptam tőle a készülő Hemmerle-kötetemhez és kidolgoztuk egy erről szóló budapesti konferencia programját is.  
Harmadnap találkoztam Martin Cajthalm dékánhelyettes úrral, akit még az IAP-ről (International Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein), mindkettőnk alma mater-jéről ismertem. 
Nagyszerű volt viszontlátni egykori tanáromat, kollégámat, akitől sokat tanultam. Érdekes beszámolót tartott arról, milyen kulturális és spirituális kihívásokkal néz szembe a cseh egyház.
Összességében inspiráló és élményekben gazdag öt napot tölthettem Morvaország csodás központjában. Köszönet a vendéglátóknak.