Egyháztörténészek V. Országos Találkozója

2018. május 15.

A PAPNEVELÉS TÖRTÉNETE

VÁLTOZÁSOK ÉS VÁLTOZATOK – SZEREPFELFOGÁS ÉS KÜLDETÉS

SZEMPONTOK, CÉLOK, INTÉZMÉNYEK ÉS MÓDSZEREK

időpont: Pécs, 2018. május 24-25.

helyszín: PPHF, 7625, Pécs, Hunyadi u. 11.

PROGRAM:

2018. május 24., csütörtök

11.00-11.15
Megnyitó – Udvardy György pécsi megyéspüspök, Kovács Gusztáv PPHF, rektor

Levezető elnök: Sarbak Gábor

11.15-11.40
Cziglányi Zsolt: A papi szerep és annak változásai a Bibliában (áttekintés)

11.40-12.05
Görföl Tibor: Presbiterek az ókori kereszténységben

12.05-12.30
Baán István: Papi eszmény és papnevelés az ortodox egyházban

12.30-12.50
Kérdések, hozzászólások

12.50-14.15 Ebédszünet

Levezető elnök: Varga Szabolcs

14.15-14.40
Kajtár Edvárd: A középkori papképzés

14.40-15.05
Gárdonyi Máté: A papnevelés a Trienti Zsinaton

15.05-15.30
Fazekas István: A bécsi Pazmaneum és a magyarországi papképzés a 17-18. században.

15.30-15.45
Kérdések, hozzászólások

15.45-16.00 Kávészünet

Levezető elnök: Forgó András

16.00-16.25
Gőzsy Zoltán: Szemináriumok 18. században

16.25-16.50
Adriányi Gábor: A kölni papnevelés múltja és jelene

16.50-17.15
Takács Gábor: Reformklérus – A klerikus személyéről és hivataláról alkotott kép változása a 18. sz. második felében

17.15-17.40
Kérdések, hozzászólások

17.40-18.00 Kávészünet

18.00-19.00
Könyvbemutatók

Egyháztörténet mint teológia. Antológia az egyháztörténet teológiai megközelítéséről. Szerk.: Bánkuti Gábor et alii. Pécs, 2018.

Forgó András: Egyház – rendiség – politikai kultúra. Papok és szerzetesek a 18. század országgyűlésein. Budapest, 2017.
Lénár Andor: A Váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején (1919-1942) Pécs, 2017.

2018. május 25., péntek

Levezető elnök: Tengely Adrienn

9.00-9.25
Fejérdy András: Az 1822-es zsinat és a papképzés

9.25-9.50
Janka György: A görög katolikus papképzés története

9.50-10.10
Kérdések, hozzászólások

10.10-10.30 kávészünet

Levezető elnök: Gárdonyi Máté

10.30-10.55
Lénár Andor: A római katolikus papnevelés sajátosságai a két világháború közötti Magyarországon

10.55-11.20
Mózessy Gergely: A székesfehérvári szeminárium sorsa Prohászka Ottokár püspöksége idején

11.20-11.45
Balogh Margit: Mindszenty papi eszménye

11.45-12.10 kávészünet

12.10-12.35
Nagy Mihály Zoltán: Márton Áron a papnevelésről és a papi ideálról

12.35-13.00
Tóth Tamás: Papképzés 1945 után Rómában

13.00-13.30
Kérdések, hozzászólások

13.30-14.30 Ebédszünet

14.30-16.30
Kerekasztal-beszélgetés

Papképzés az 1950-1970-es években.
Buda Péter – Tóth Tamás / moderátor: Bánkuti Gábor