Doktori védés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán

2020. október 21.

Rendhagyó doktori védésre került sor a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán 2020. október 15. napján. Csonta István, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola egyháztörténet tanára a Leuveni Katolikus Egyetem bizottsága előtt online védte meg doktori dolgozatát.

A koronavírus terjedése a felsőoktatásban nemcsak az előadások, hanem a vizsgák megszokott formáját is megváltoztatta. Így vált lehetővé, hogy Csonta István a Leuveni Katolikus Egyetem bizottsága előtt, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, a kollégák és a hallgatók részvételével védje meg The Preconciliar Schema on the Lay Apostolate – A Historical Critical Investigation címmel írt doktori dolgozatát.

 

Az angolul írt disszertáció a Második Vatikáni Zsinat világi apostolkodásról szóló Apostolicam actuositatem kezdetű dokumentumának legelső változatával, ún. schema-jával foglalkozik. Ez a zsinat előkészítő időszakában (1960 ősze és 62 tavasza között) született százhatvan oldalnyi, latinul írt szöveg eddig jórészt elkerülte a kutatók figyelmét. Ennek oka leginkább az lehet, hogy a szövegváltozat 1963-ban erősen rövidített formában került végül a zsinati atyák elé. A schema elemzését, a szerzők azonosítását és a különböző változatok összehasonlítását végezte el a szerző, mely a latin mellett elengedhetetlenül feltételezte az olasz, francia, német és holland nyelv ismeretét. A kutatásból kiderül, hogy a püspökök és teológus-szakértők leghevesebb vitáit a következő kérdés okozta: Milyen egyházmodell alapján tekintsünk a világiakra, vagyis az egyház több mint kilencvenöt százalékára? Ők a hierarchia engedelmes, kinyújtott keze a világban, akiket bizonyos feladatokkal meg lehet bízni, vagy tudatos, felnőtt keresztényként a hierarchiához mindig lojális, de a keresztség szentségéből fakadó hivatásuk által Krisztus misztikus testét, az egyházat építő közösség?

 

A védés szünetében a főiskola többi oktatója is beszámolt korábbi doktori kutatásáról ösztönözve a hallgatókat magasabb szintű teológiai tanulmányok folytatására. Az este zárásaként a kollégák és a hallgatók ajándékokkal és vacsorával köszöntötték a friss doktori címet szerző Csonta Istvánt és Isten áldását kérték további munkájára.

SZERZŐ NEVE